Rozhovor s osobnosťou mesiaca Norou Ivaničovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Norou Ivaničovou

Nora Ivaničová sa narodila v Žiari nad Hronom, ale vyrastala vo Zvolene, kde vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia pracovala v NsP Banská Bystrica na JIS detského oddelenia. Odborné skúsenosti získavala aj v internej a diabetologickej ambulancii vo Zvolene, v SÚSCCH Banská Bystrica na kardiologickom oddelení, na JIS kardiologického oddelenia FN Nitra a tiež na pooperačných izbách FN Nitra. Po návrate do SÚSCCH pracovala v ambulancii urgentného príjmu, v cievnej ambulancii a ambulancii preventívnej kardiológie. Aktuálne pôsobí na oddelení funkčnej diagnostiky.       Čo vás priviedlo k štúdiu na zdravotnej škole a k práci zdravotnej sestry? Bol to odjakživa váš sen alebo vás inšpiroval nejaký vzor? Na začiatku to bola inšpirácia vzorom, ktorým bola moja stará mama z otcovej strany. Pracovala ako detská sestra v jasliach. Takže mojím snom bola odjakživa práca detskej sestry.   Venujete sa edukácii pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorý prekonal kardiovaskulárnu príhodu a má potvrdenú hypercholesterolémiu, aby ste si získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci? V prvom rade to nie je o poúčaní pacienta, ale o dôvernom rozhovore. Počúvam, čo pacient hovorí a pripustím, že má právo na prehrešky. Mojou úlohou je nasmerovať pacienta v tom, koľko a akých prehreškov si môže dovoliť. A tiež aby myslel na to, ako ich kompenzovať. Kardiovaskulárne ochorenia sa často manifestujú dramaticky. Ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Pamätám sa na jeden prípad z ambulancie urgentného príjmu. Mladý muž prišiel v sprievode svojho kamaráta, odoslal ho k nám všeobecný lekár. Mal bolesti na hrudníku. Len čo sme natočili EKG, pacient sa posadil a oznámil, že je mu zle. Nato stratil vedomie. Kolegyňa volala službukonajúceho lekára a ja som zatiaľ začala s masážou srdca. Po troch zatlačeniach na hrudnú kosť pacient nadobudol vedomie. Ďalším EKG sa zistilo, že má infarkt. Hneď bol prevezený na koronarografický zákrok. Aj napriek vysokému pracovnému zaťaženiu ste vynikajúco zorganizovaná a pacientov vždy vítate s úsmevom. V čom spočíva tajomstvo vašej trpezlivosti, láskavosti a energie? Stále tvrdím, že ma takto vychovali čiastočne moji rodičia a čiastočne vyučujúci na zdravotníckej škole. Je to súčasť mojej povahy. Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky?Múdrosť je vernosť dobrým citom v sebe…“ napísal Július Lenko. Mám rada ľudí a nechcem im ubližovať. V mladosti som čerpala energiu zo športu, konkrétne volejbalu, ale najväčším zdrojom energie je pre mňa príroda. Po rodičoch som zdedila kúsok prírody, záhradku, ktorá ma napĺňa radosťou a pokojom.

Ďakujeme vám za rozhovor Odborná redakcia KARDIO News

 
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií