Rozhovor s osobnosťou mesiaca PhDr. Editou Valáškovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca PhDr. Editou Valáškovou

 

Po skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole v odbore zdravotná sestra začala Edita Valášková pracovať na I. internej klinike ako sestra v nepretržitej prevádzke, neskôr na pozícii manažéra. V roku 2013 získala ocenenie Biele srdce v kategórii Sestra manažér. Niekoľko rokov pôsobila ako externý učiteľ odbornej praxe. Ukončila špecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých vo vnútornom lekárstve a Manažment v ošetrovateľstve. Počas svojej dlhoročnej práce úspešne ukončila externé bakalárske, magisterské a rigorózne štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore Ošetrovateľstvo.  

  

  Čo vás priviedlo k štúdiu na zdravotnej škole a k práci zdravotnej sestry? Bol to odjakživa váš sen, alebo vás inšpiroval nejaký vzor? Voľba povolania je dôležitým životným rozhodnutím. Ako mladé dievča som nemala jasnú predstavu o tom, aké povolanie chcem robiť, akým smerom sa chcem uberať. V mojom rozhodovaní mi pomohli rodičia. Profesia sestry je náročná, často spoločensky a finančne nedocenená, ale neľutujem, že som sa stala sestrou.   Ako dlho pracujete v diabetologickej ambulancii? Aký pacient je diabetik? Svoju dlhoročnú prax som vykonávala na lôžkovom oddelení I. internej kliniky. Pacientom s diabetom sa ako ambulantná sestra venujem 6 rokov. A aký pacient je diabetik? Každý pacient je individuálna bytosť, každý svoje ochorenie vníma inak, čo si vyžaduje aj individuálny prístup. Niektorí pacienti pristupujú k svojmu ochoreniu veľmi zodpovedne, niektorí sú menej zodpovední a sú aj takí, ktorí ochorenie bagatelizujú, neuvedomujú si jeho vážnosť a komplikácie s tým spojené. Diabetes je chronické celoživotné ochorenie a spolupráca pacienta je pre dobrú kompenzáciu diabetu kľúčová. Máte nejaký tip, ako motivovať pacienta k vyššej zodpovednosti a lepšej spolupráci? Zodpovednosť za manažment diabetu a dobrú kompenzáciu liečby je na pleciach každého pacienta v spolupráci so svojím lekárom a sestrou, diabetes je jedno z mála ochorení, ktorého priebeh vo veľkej miere môže pacient svojím prístupom ovplyvniť. Mojou úlohou je edukovať pacienta, poskytnúť mu dostatok informácii o ochorení, o komplikáciách, o životospráve, mať spätnú väzbu. Pochvalou, pozitívnou kritikou, povzbudením motivovať pacienta a dosiahnuť, aby prevzal na seba väčšiu časť zodpovednosti za vlastné zdravie.   Diabetológia prešla za posledných 20 rokov obrovským vývojom. Ako by ste charakterizovali možnosti v oblasti liečby alebo technológií dnes v porovnaní so situáciou pred 10 rokmi? Môže dnes pacient s diabetom viesť rovnako plnohodnotný život ako iní ľudia? Diabetes mellitus je jedným z najzávažnejších a v súčasnosti pravdepodobne najčastejších chronických ochorení. Odbor diabetológia napreduje a ponúka veľa možnosti liečby pacientom s diabetom 1. a 2.typu. Novým, už osvedčeným trendom a spôsobom liečby diabetu 1. typu je inzulínová pumpa, kontinuálny monitoring glykémie, ktorý upozorňuje na vysoké a nízke hladiny glukózy, nový rad glukomerov komunikujúcich s inzulínovou pumpou, softvér určený na automatický prenos údajov z pumpy na diaľku k lekárovi, mobilné aplikácie počítania sacharidových jednotiek, ako aj množstvo inzulínových analógov, ktoré pre pacienta predstavujú voľnejší stravovací režim a flexibilitu životného štýlu. U diabetikov 2. typu je to skupina liekov s inkretínovým účinkom GLP-1 receptormi, inhibítory DPP-4 vo forme tabliet a injekcií, ktoré sa aplikujú raz týždenne, odďaľujú podávanie inzulínu, u obéznych pacientov vedú k podstatnému zníženiu telesnej hmotnosti. Diabetik môže viesť plnohodnotný život, ale musí vedieť, ako a musí sa chcieť o seba starať, to sa odzrkadlí na jeho zdravotnom stave a kvalite života.   Pani Valášková, je o vás známe, že ste vynikajúco zorganizovaná a napriek vysokému pracovnému zaťaženiu vždy vítate pacientov s úsmevom. V čom spočíva tajomstvo vašej trpezlivosti, láskavosti a energie? Práca sestry v ambulancii je psychicky a časovo náročná, aj napriek tomu sa usilujem byť trpezlivá, ústretová, ohľaduplná a precízna vo svojej práci. Ak príde pacient negatívne naladený, pozitívnym prístupom, úsmevom, rozhovorom sa snažím „odviazať pacienta“ a navodiť príjemnú atmosféru a pohodu.   Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie – čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky? Rodina je najviac, rodinné zázemie a priatelia, na ktorých sa môžete spoľahnúť. Mojím relaxom je dobrá kniha, prechádzky v prírode, cestovanie, bicyklovanie, lyžovanie.      

Ďakujeme vám za rozhovor Odborná redakcia DIA News

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií