Významné zlepšenie kompenzácie diabetu u pacientky po pridaní fixnej kombinácie glargín/lixisenatid (iGlarLixi)

Významné zlepšenie kompenzácie diabetu u pacientky po pridaní fixnej kombinácie glargín/lixisenatid (iGlarLixi)

 

MUDr. Andrea Červenáková Diabetologická ambulancia VšNsP n. o. Lučenec

    Úvod Diabetes mellitus 2. typu je heterogénne ochorenie, na ktorom sa rozličnou mierou podieľa porucha sekrécie inzulínu a inzulínová rezistencia. Moderná liečba diabetu sa prispôsobuje individuálnym potrebám pacienta v snahe o dosiahnutie čo najlepšej kompenzácie ochorenia, ale zároveň je dôležité minimalizovať prípadné riziká liečby. Optimálne je minimalizovať, resp. zabrániť výskytu hypoglykémií, dosiahnuť redukciu telesnej hmotnosti a v súčasnosti je dôležitá aj kardiovaskulárna bezpečnosť.   Popis prípadu Rodinná anamnéza: Diabetes mellitus sa v rodine pacientky nevyskytol. Osobná anamnéza: Diabetes mellitus bol u pacientky diagnostikovaný cca v roku 2001 (t. j. vo veku 59 rokov). Z ostatnej anamnézy je prítomná hypertenzia, dyslipidémia, st. p. TAVI aortálnej chlopne, steatóza pečene, obezita, osteoporóza. Lieková anamnéza: silymarin 2 x 1, kys. ursodeoxycholová 2 x 1, perindopril/indapamid 5/1,25 mg 1 x 1, ivabradin 5 mg 2 x 1, atorvastatín 20 mg denne, metformín 2 x 1 000 mg, bisoprolol 5 mg 1 x 1, kyselina acetylsalicylová 100 mg 1 x 1, amlodipín 5 mg 1 x 1.   Priebeh ochorenia Pacientka bola od stanovenia diagnózy diabetes mellitus 2. typu v sledovaní inej diabetologickej ambulancie. K nám prišla na vyšetrenie prvýkrát v októbri 2021. Z anamnézy sa dozvedáme, že od stanovenia diagnózy bola na liečbe PAD metformínom, cca 14 rokov je na inzulíne. V čase prvého vyšetrenia bola nastavená na premixovaný inzulínový analóg aspartát/protamínom kryštalizovaný inzulín aspartát v pomere 30/70 v dvoch denných dávkach 37 – 0 – 28 j. a metformín 500 mg 1 – 2 – 1. Pacientka udávala, že dlhodobým problémom boli časté hypoglykémie v priebehu dňa, ale aj v nočných hodinách, sama si redukovala dávky inzulínu postupne tak, že večernú dávku vynechala a rannú si podávala podľa aktuálnej rannej glykémie. Napriek tomu mala počas dňa glykémie s výraznou variabilitou od nižších po vysoké hodnoty. Pacientka sa bála hypoglykémií, preto jedla veľké porcie napriek tomu, že jej nechutilo. To viedlo k prírastku telesnej hmotnosti. Opakovane kontaktovala svojho diabetológa s odporúčaním zníženého príjmu jedla a striktného dodržiavania diétnych opatrení, k zmene liečby nedošlo. Pri prvej návšteve u nás zisťujeme nedostatočnú kompenzáciu diabetu s HbA1c 9,4 %. Z orgánových komplikácií je prítomná diabetická polyneuropatia, motoricko-senzitívna forma, OP z hľadiska DR negatívne.   Zmena liečby a laboratórne parametre Vzhľadom na výraznú variabilitu glykémií na premixovanom inzulíne sa rozhodujeme pre zmenu liečby na fixnú kombináciu inzulínu glargín 100 U/ml a lixisenatidu (iGlarLixi) 100 U/ml + 50 µg/ml (žlté pero) v iniciálnej dávke 20 j. ráno (november 2021), metformín ponechávame v dávke 2 x 850 mg. Pacientka hlásila rannú glykémiu každý tretý deň a dávka iGlarLixi sa zvyšovala po 2 j. Dôvodom pre takúto zmenu bolo predovšetkým jednoduché podávanie v jednej dennej dávke ráno, pretože sa pacientka obávala hlavne nočných hypoglykémií.   Telesné parametre pacienta pri vyšetrení výška pacienta: 163 cm, TH: 78,7 kg, BMI: 29,62 kg/m² TK 160/90 mmHg, P: 75/min   Laborat. parametre: Glukóza [4,1..5,9]: 10,37 [+]; Urea [2,8..7,2]: 5,4; Kreatinín [49..90]: 85,0; Kyselina močová [155..357]: 370 [+]; Bilirubín celkový [5..21]: 10,1; AST [0..0,6]: 0,30; ALT [0..0,6]: 0,28; GMT [0..0,63]: 0,34; ALP [0,5..2]: 0,94; Cholesterol [2,9..5]: 3,41; HDL-cholesterol [1,1..2,28]: 1,40; LDL- cholesterol [0..3]: 1,99; Triacylglyceroly [0..1,7]: 1,53; CK [0..2,4]: 1,0; Sodík [136..146]: 137; Draslík [3,5..5,1]: 4,8; Vápnik [2,2..2,65]: 2,58 C-Peptid [1,1..4,4]: 4,18; HbA1c [4..6]: 9,4 [+] Pacientka sa dostavila na fyzickú kontrolu o mesiac (december 2021). Udávala zlepšenie, hypoglykémie sa u nej prakticky nevyskytovali. V dôsledku obáv z nízkych glykémií u pacientky pretrvávala tendencia k vyššiemu príjmu jedla vo večerných hodinách, čo sa odzrkadlilo aj vo výstupoch glykémií postprandiálne po večeri. Pacientku sme znova poučili o výhodách nastavenej liečby, aby sa neobávala hypoglykémií. Znova sme ju edukovali k striktnejšiemu dodržiavaniu diétnych opatrení. Dávka iGlarLixi po 1 mesiaci bola 28 j. ráno. Mierne sme titrovali dávku inzulínu, a tak sme predišli možným nežiaducim účinkom. Na ďalšiu kontrolu sa pacientka dostavila v máji 2022: Udávala výrazné zlepšenie stavu, glykémie boli v selfmonitoringu kontrolované uspokojivo, pohybovali sa v rozmedzí: 7,5 … 9,5 mmol/l. Pokračuje v liečbe iGlarLixi v dávke 28 j. ráno. Telesné parametre pacienta pri vyšetrení TH: 76,1, BMI: 28,75 kg/m² TK: 150/65 mmHg, P: 70/min Laboratórne parametre: Glukóza [4,1..5,9]: 10,20 [+]; Urea [2,8..7,2]: 6,6; Kreatinín [49..90]: 78,0; Kyselina močová [155..357]: 307; Bilirubín celkový [5..21]: 6,6; AST [0..0,6]: 0,28; ALT [0..0,6]: 0,27; GMT [0..0,63]: 0,37; ALP [0,5..2]: 0,94; Cholesterol [2,9..5]: 3,38; HDL-cholesterol [1,1..2,28]: 1,21; LDL-cholesterol [0..3]: 1,97; Triacylglyceroly [0..1,7]: 1,73 [+]; CK [0..2,4]: 1,0; Sodík [136..146]: 136; Draslík [3,5..5,1]: 5,4 [+]; Vápnik [2,2..2,65]: 2,60 HbA1c [4..6]: 7,9 [+]   Záver U našej pacientky došlo nastavením na fixnú kombináciu iGlarLixi k významnému zlepšeniu kompenzácie diabetu, za šesť mesiacov liečby došlo k poklesu HbA1c o 1,5 %, k redukcii telesnej hmotnosti o 2 kg, eliminovali sme denné variácie glykémií. Najvýznamnejším benefitom pre pacientku bola eliminácia hypoglykémií, ktorých sa pacientka obávala, čo viedlo k nežiaducemu príjmu jedla a navyšovaniu telesnej hmotnosti. Uvedené významnou mierou zlepšilo kvalitu života pacientky.   Literatúra u autorky Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií