Zlepšenie metabolickej kompenzácie u diabetika s DM 1. typu pomocou inzulínu glargín 300 U/ml

Zlepšenie metabolickej kompenzácie u diabetika 

DM 1. typu pomocou inzulínu

glargín 300 U/ml

 

MUDr. Peter Farkaš

Diabetologická ambulancia Šahy

Úvod

Pacienti s diabetes mellitus 1. typu (DM 1T) by mali byť liečení viacerými dennými podaniami inzulínu alebo inzulínovou pumpou s cieľom minimalizácie rizika hypoglykémie. Odporúča sa intenzívna glykemická kontrola s cieľom čo najviac sa priblížiť k normálnym hladinám glykémie s ohľadom na riziko hypoglykémie a ďalšie okolnosti a charakteristiky pacienta. Bazálne inzulínové analógy 2. generácie sú preferovanou voľbou pre substitúciu bazálnej potreby inzulínu u pacientov s diabetes mellitus. Takýmito inzulínmi sú aktuálne inzulín glargín 300 U/ml (IGla300) a inzulín degludek 100 U/ml (IDeg100). Dôvodom je ich dlhší a vyrovnanejší účinok a nižšie riziko hypoglykémie, obzvlášť počas noci, v porovnaní s bazálnymi analógmi 1. generácie či NPH-inzulínom.¹

 

Profil pacienta

Pacient E. B. narodený v roku 1981, pracuje ako učiteľ telesnej výchovy na základnej škole.

OA: bez iných ochorení ako DM 1T.

LA: prandiálny inzulín – aspart, bazálny inzulín – detemir

RA: bez sledovaných ochorení. Návyky: nefajčí, nepije, nedroguje.

Obj. nález : TK 143/87 mmHg, fr. 72 min.

SPG aj SPL nálezy bez pozoruhodností v rámci fyziologickej normy.

Priebeh liečby

Pacient bol dispenzarizovaný v našej ambulancii v apríli 2014. Diabetes mellitus 1. stupňa mu diagnostikovali v roku 2013 vo Veľkej Británii, t. č. na intenzifikovanej inzulínovej liečbe.

Pacient má syndróm neuvedomenia si hypoglykémie, mával nočné hypoglykémie dvakrát týždenne, u nás pri kontrole mal glykémiu 2,6 mmol/l, ktorú nepociťoval.
Upravovali sme dávky inzulínov, prandiálny inzulín aspart 9 – 8 – 6 j, bazálny inzulín detemir 0 – 0 – 0 – 22 j, predpísaný mal aj glukagón na subkutánne podanie a opakovane bol edukovaný o hypoglykémiách a ich riešení.

V septembri 2015 mal HbA1c 7,80 % DCCT, glykémia nalačno 4,1 mmol/l, glykémia po jedle 7,5 mmol/l.
Ostatný laboratórny nález vrátane lipidového spektra v norme.
Ekg: sínusový rytmus, fr. 74/min, prevodové časy v norme, bez repol. zmien, bez znakov KV neuropatie.
Pacienta sledujeme u nás v trojmesačných intervaloch, z tohto obdobia vyberáme niekoľko výsledkov.

Marec 2016: HbA1c 6,6 % DCCT, jún 2017 HbA1c 7,40 % DCCT, ostatný laboratórny nález naďalej bez zmeny, v norme.

Bazálny inzulín detemir bol v dávke 0 – 0 – 0 – 36 j, inzulín aspart 9 – 9 – 8 j. Hypoglykémie stále pretrvávali 2 – 3x týždenne, čiastočne rozpoznával. Za celé doterajšie roky bez ťažkej hypoglykémie.

Október 2017 HbA1c 7,8 % DCCT, august 2020 7,10 % DCCT. Pre obavy z hypoglykémie badáme skôr opatrnosť pre tesnú kompenzáciu, hypoglykémie naďalej pretrvávajú 2 – 3 x týždenne, s navrhovanou inzulínovou pumpou však nesúhlasí, rozhodujeme sa pre zmenu inzulínu detemir na glargín 300 U/ml.

V októbri 2021 meníme inzulín detemir na glargín 300 U/ml v rovnakej dávke, t. j. 0 – 0 – 0 – 36 j.

Krátko pred zmenou inzulínov mal pacient HbA1c 7,50 % DCCT, glykémie nalačno 7,8 mmol/l, glykémie po jedle 8,1 mmol/l, hmotnosť 79 kg.

V januári 2022 HbA1c 6,15 % DCCT, znižujeme dávku glargínu 300 U/ml 0 – 0 – 0 – 34 j, hypoglykémia raz týždenne, rozpoznáva.

Apríl 2022 HbA1c 5,7 % DCCT, glykémia nalačno 8,1mmol/l, glykémia po jedle 6,9 mmol/l, hmotnosť 80 kg, hypoglykémia raz týždenne, rozpoznáva.

Kompletný laboratórny skríning v norme, albuminúria negat.

Glargín 300 U/ml sa podáva v dávke 30 j, HbA1c 5,68 % DCCT, glykémia nalačno 4,0 mmol/l, glykémia po jedle 4,8 mmol/l, hypoglykémia raz týždenne, rozpoznáva a rieši, hmotnosť 79 kg.

Graf č.1: Prehľad výsledkov meraní HbA1c u pacienta

V auguste 2022 sa pacient cíti dobre, hypoglykémie máva max. raz týždenne, rozpoznáva včas a rieši. Fyzicky je aktívny ako doteraz, beháva a tiež pracuje na chate. HbA1c 5,63 % DCCT, glykémia nalačno 6,9 mmol/l, glykémia po jedle 7,9 mmol/l, TK 142/89 mmHg, fr. 86 min, hmotnosť 77 kg, EKG v norme.

Aktuálne je dávka inzulínu glargín 300 U/ml 0 – 0 – 0 – 28 j, prandiálny inzulín mal zmenený na ultrarýchly inzulín. TK máva v ambulancii opakovane skôr hraničné, doma si kontroluje a máva do 130/90 mmHg. Komplikácie diabetes mellitus neboli zistené.

Záver

Zmena liečby na inzulín glargín 300 U/ml sa ukázala ako výhodná, mohli sme znížiť dávku bazálneho inzulínu z 36 j. na 28 j.

Počet hypoglykémií sa znížil, kompenzácia diabetu je vynikajúca a stabilná.

Spokojnosť je na oboch stranách – na strane pacienta aj mojej.

Literatúra

  1. Martinka, E. Bazálne analógy inzulínu 2. generácie v klinických štúdiách s využitím kontinuálneho monitorovania koncentrácie glukózy. Forum Diab 2021; 10(1): 43–51

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

Uverejnené 11/2022

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií