Zložitá cesta k jednoduchej liečbe

Zložitá cesta k jednoduchej liečbe

 

   

MUDr. Oľga Beňušová Interná a diabetologická ambulancia, Štúrovo

  Úvod Diabetes mellitus 2. typu je chronický metabolický syndróm charakterizovaný zníženou citlivosťou na inzulín v pečeni, v kostrovom svalstve a v tukovom tkanive, takzvanou inzulínovou rezistenciou, kvalitatívnou a kvantitatívnou poruchou sekrécie inzulínu v B-bunkách pankreasu. Hlavným laboratórnym znakom ochorenia je hyperglykémia. Porušené metabolické procesy, ktoré postihujú nielen cukry, ale aj tuky a bielkoviny, vedú k vývoju chronických mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií a diabetes mellitus sa tak stáva jedným z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších chronických ochorení. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií významne zvyšuje morbiditu, mortalitu a zhoršuje kvalitu života pacientov.1 Popis kazuistiky V mojej kazuistike prezentujem cestu k optimálnej liečbe 49-ročného diabetika 2. typu s vysokým pracovným zaťažením a nepravidelnou životosprávou. V rodinnej anamnéze je pozitívny výskyt DM – otec bol diabetik 2. typu, zomrel 58-ročný na karcinóm hrubého čreva. Matka sa lieči na artériovú hypertenziu. Pacient mal diagnostikovaný DM 2. typu ako 44-ročný. V tom istom roku bola uňho diagnostikovaná aj artériová hypertenzia a zmiešaná dyslipoproteinémia. Je fajčiar od 25. roku svojho života, fajčí cca do 15 cigariet denne. Diabetes bol uňho od začiatku liečený režimovými opatreniami a metformínom. Vzhľadom na intoleranciu klasického metformínu (GIT) bol nastavený na XR formu v postupne sa zvyšujúcich dávkach v priebehu 5 rokov. V januári 2019 sa dostavil na diabetologickú kontrolu so subjektívnymi ťažkosťami v zmysle polyúrie, polydipsie, zníženej fyzickej výkonnosti a údajmi o zvyšujúcich sa glykémiách hlavne ráno nalačno pri selfmonitoringu – do 12 mmol/l. V ambulancii mu bola zistená glykémia nalačno 12,0 mmol/l, postprandiálna 11,1mmol/l. HbA1c 9,0 % DCCT. Pacientovi bola navrhnutá liečba s pridaním „bed time“ dávky inzulínu v kombinácii s metformínom, s ktorou rezolútne nesúhlasil a trval naďalej na perorálnej liečbe. Preto mu bol v liečbe pridaný sitagliptín v dávke 100 mg denne. Pri kontrole v apríli 2019 však pretrvávala neuspokojivá kompenzácia – glykémia nalačno 11,8 mmol/l, postprandiálna 11,9 mmol/l, HbA1c 9,0 % DCCT. Naďalej odmietal pridanie inzulínu v liečbe, čo odôvodňoval svojím vysokým pracovným zaťažením súkromného podnikateľa, nepravidelnou životosprávou a častým cestovaním. V liečbe bol do trojkombinácie pridaný gliklazid 30 mg. Vzhľadom na udávané ťažkosti v zmysle parestézií DK bol odoslaný aj na neurologické vyšetrenie. V júli 2019 pri kontrolnom diabetologickom vyšetrení oznámil, že gliklazid musel vysadiť pre opakované mierne hypoglykémie. Neurologické vyšetrenie potvrdilo prítomnosť diabetickej polyneuropatie, čo malo pomerne zásadný vplyv na jeho postoj k liečbe diabetu a súhlasil s inzulínovou liečbou. K metformínu bol preto pridaný inzulín glargín 100 U/ml v úvodnej dávke 10 j. s. c. večer a pacient bol edukovaný o jeho titrácii podľa glykémií ráno nalačno.   Ďalšia kontrola v októbri 2019 Glykémia nalačno 10,2 mmol/l, postprandiálna 10,0 mmol/l. HbA1c 8,0 % DCCT Výška 183 cm, hmotnosť 90 kg, BMI 26,87 k/m², obvod pása 92 cm, TK 130/80 mmHg. Kreatinín 90,0 µmol/l, ALT 0,57 µkat/l, cholesterol celkový 4,63 mmol/l, LDL-cholesterol 3,10 mmol/l, HDL-cholesterol 0,83 mmol/l, TGL 2,21 mmol/l, UACR 0,46 mg/mmol. Očné pozadie: bez diabetickej retinopatie. Liečba: metformín 2 000 mg, inzulín glargín 100 U/ml 20 j. s. c. večer, perindopril/amlodipín 4/5 mg 1 x denne, fenofibrát/simvastatín 145/40 mg 1 x denne, kyselina tioktová 600 mg 1 x denne. V liečbe bol vysadený inzulín glargín 100 U/ml a pacient dostal kombinovaný preparát iGlarLixi v dávke 20 j. s. c. večer, bol edukovaný o jeho aplikácii, vedľajších účinkoch a titrácii. U pacienta bolo zvolené žlté pero, ktoré obsahuje 100 j. inzulínu glargín/ml + lixisenatid 50 µg/ml, nakoľko stále dominovali vyššie glykémie nalačno.   Následná kontrola bola v apríli 2020 Glykémia nalačno 7,0 mmol/l, postprandiálne 8,1 mmol/l, HbA1c 6,9 % DCCT. ALT 0,32 µkat/l, cholesterol celkový 3,94 mmol/l, LDL-cholesterol 2,73 mmol/l, HDL-cholesterol 0,92 mmol/l, TGL 1,50 mmol/l. Výška 183 cm, hmotnosť 82 kg, BMI 24,49 kg/m², obvod pása 85 cm. Subjektívne sa pacient cíti výborne, dávku iGlarLixi redukoval na 18 j., schudol 8 kg po 6 mesiacoch liečby, neprekonal žiadnu hypoglykémiu, nemal vedľajšie účinky, napriek pôvodným obavám z parenterálnej liečby je jeho compliance aj adherencia na veľmi dobrej úrovni. Zlepšili sa mu glykémie tak nalačno, ako aj postprandiálne, HbA1c klesol o 1,1 % DCCT. Okrem subjektívne dobrých pocitov si aj pacient uvedomuje, že zabránenie vzniku ďalších komplikácií diabetu a tiež ovplyvnenie jeho kardiovaskulárneho rizika touto liečbou bolo správnym rozhodnutím.   Záver Fixná kombinácia iGlarLixi bola u popísaného pacienta účinnou a veľmi dobre znášanou voľbou a vďaka jednoduchému podávaniu zlepšila compliance pacienta k liečbe diabetu.   Literatúra 1. Mokáň M., Martinka E., Galajda P. a kol.: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, ochorenia, Vydavateľstvo P + M, Turany, 2008. „Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.“
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií