Ako hodnotili pacienti bazálny inzulín a GLP-1 receptorové agonisty podľa veľkej metaanalýzy zameranej na preferencie antidiabetík

Ako hodnotili pacienti bazálny inzulín a GLP-1 receptorové agonisty podľa veľkej metaanalýzy zameranej na preferencie antidiabetík

 

Odborná redakcia DIA News

  Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) predstavuje heterogénne ochorenie. Na vzniku DM2T sa podieľa množstvo patofyziologických mechanizmov. V liečbe DM2T sa preto používa široká paleta liekov s rôznym mechanizmom účinku (DeFronzo et al., 2013). Trendom v liečbe DM2T je personalizovaná liečba pacienta.   V rámci uvedeného prístupu sa porovnajú rôzne možnosti liečby, stanoví sa individuálne riziko pacienta, vyhodnotí sa prínos rôznych liečebných modalít pre daného pacienta a zoberú sa do úvahy taktiež osobné preferencie pacienta pre istý typ liečby. Tento prístup bol integrovaný do sieťovej meta-analýzy zameranej na preferencie antidiabetík 2. voľby u pacientov s DM2T ako prídavnej liečby k metformínu ako lieku 1. voľby. Analyzovali sa záznamy 219 277 osôb zaradených do 301 randomizovaných klinických štúdií s dôrazom na účinnosť a bezpečnosť danej molekuly, hodnotenie rizika komplikácií spojených s DM2T a preferencií pacientov pre jednotlivý typ liečby. Výsledok ukázal, že pre pacientov s najvyšším rizikom mikrovaskulárnych komplikácií sú liekom najvyššej preferovanej voľby (angl. top choice) bazálny inzulín a GLP-1 receptorové agonisty (GLP-1 RA). V prípade odmietnutia tejto preferovanej voľby, napr. pre neochotu akceptovať injekčné podávanie liekov a časté meranie glykémie sú možnou alternatívnou voľbou SGLT-2 inhibítory a DPP-4 inhibítory (Choi et al., 2019).   Literatúra
  1. DeFronzo, R.A. et al. (2013): Diabetes Care, 36 (Suppl. 2), S127–S138
  2. Choi, S.E. et al. (2019): Med. Decis. Making, 39, 239–252

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií