Novinky z kongresov

Prevencia diabetu 1. typu – utópia sa mení na realitu?

Prevencia diabetu 1. typu – utópia sa mení na realitu? Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. Interná a diabetologická ambulancia, Košice Za posledných desať rokov sa uskutočnilo alebo uskutočňuje vyše sto klinických štúdií založených na rôznych intervenciách zameraných na prevenciu vzniku diabetu 1. typu u vysoko rizikových jedincov, alebo spomalenia progresu…
Prečítať

Nahradí nový parameter kontroly glykémie TIR „time in range“ tradičný glykozylovaný hemoglobín HbA1c?

Kontinuálne monitorovanie glykémie (CGM) otvára nové možnosti hodnotenia liečby diabetu. Umožňuje hodnotiť časový priebeh glykémie počas sledovaného obdobia. Ďalšou výhodou je veľká názornosť priebehu glykémie, čo sa dá tiež pozitívne využiť v edukácii pacienta. Nový navrhnutý parameter hodnotenia glykémie meria čas, keď pacient mal glykémiu vo zvolenom cieľovom intervale (angl.…
Prečítať

Zelená diabetológia

Podľa analýzy z Indie „klasické“ plastové inzulínové injekčné striekačky predstavujú vyše 600 ton odpadu ročne. Používanie plastov v diabetológii (aplikačná technika pre inzulíny, materiál na kontinuálne monitorovanie glukózy, obalové materiály atď.) má určite svoj význam, zvyšuje sa bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu. Recyklovanie zdravotníckych pomôcok v diabetológii má však svoje…
Prečítať

Demencia – ďalšia komplikácia diabetu?

Epidemiologické údaje naznačujú, že diabetes môže byť jedným z významných rizikových faktorov pre vznik kognitívnych porúch a demencie vôbec. Nedávna metaanalýza prospektívnych štúdií ukázala, že u osôb s diabetom je o 73 % zvýšené riziko demencie, o 56 % zvýšené riziko Alzheimerovej demencie a o 127 % riziko vaskulárnej demencie…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií