SM news

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Vierou Hančinovou

MUDr. Viera Hančinová vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpila na neurologické oddelenie nemocnice v Leviciach. Neskôr prijala ponuku práce na neurologickom oddelení vo FNsP Kramáre v Bratislave. O šesť rokov neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať na neurologickej klinike SZU UNB Ružinov…
Prečítať

Skleróza multiplex v detskom veku

Skleróza multiplex (SM) predstavuje závažné ochorenie, ktoré sa zvyčajne klinicky manifestuje v dospelom veku. Globálne sa udáva priemerný vek diagnostikovania sklerózy multiplex 32 rokov (Jakimovski et al., 2024). Podľa epidemiologických údajov sa až u 20 % jedincov SM klinicky manifestuje už pred 18. rokom života (Iaffaldano et al., 2024). Treba však dodať,…
Prečítať

Využití funkční elektrostimulace (FES) u dospělých neurologických pacientů s důrazem na pacienty s RS

Tento rešeršní článek popisuje klinické zkušenosti s využitím funkční elektrické stimulace (FES) s důrazem na využití u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), ale i u dalších neurologických diagnóz. V rámci neurorehabilitace se FES využívá především k terapeutickému ovlivnění poruch chůze pomocí stimulace dorzálních flexorů hlezna.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Janou Surgošovou

MUDr. Jana Surgošová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na neurologické oddelenie v Skalici a po  približne 2,5 roku začala pracovať na Klinike detskej neurológie v Národnom ústave detských chorôb, kde pôsobí doteraz. V rámci praxe pracovala na II.…
Prečítať

Má teriflunomid neuroprotektívny potenciál? Prierez najnovšími štúdiami so zameraním na kognitívne funkcie osôb so sklerózou multiplex liečených teriflunomidom

Kognitívne poruchy postihujú 40 – 70 % osôb s diagnózou skleróza multiplex (SM). Vo vekovej skupine < 18 rokov vykazuje približne 30 % osôb zmeny v kognitívnych funkciách. Kognitívne zmeny sa manifestujú už veľmi skoro od diagnostikovania ochorenia, pričom frekvencia ich výskytu a závažnosť sú častejšie u pacientov s progresívnymi formami ochorenia (Amato &…
Prečítať

Význam vitamínu D u pacientov so sclerosis multiplex

Vitamín D bol objavený v roku 1922 v rybom oleji a v tukoch a svoje označenie D získal preto, že bol v poradí štvrtým objaveným vitamínom.1 Vitamín D patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch. Označuje skupinu metabolitov rastlinného (vitamín D2 – ergokalciferol) a živočíšneho pôvodu ( vitamín D3 – cholekalciferol).…
Prečítať

Komplexní interdisciplinární rehabilitační péče o osoby s RS

Při prevenci nebo terapii neurologických symptomů roztroušené sklerózy (RS) může částečně pomoci pravidelné kondiční cvičení a rehabilitační léčba. Vzhledem k heterogenitě a individuálně rozdílné závažnosti symptomů RS je optimální poskytovat rehabilitaci prostřednictvím interdisciplinárního týmu.
Prečítať

Léky téměř na všechno

Název „Léky téměř na všechno“ není tak úplně nadsázka, dále zmiňované možností mají opravdu všestranný pozitivní efekt. Následující přehled nemůže být úplný, jedná se spíše o příklady. Mezi „léky téměř na všechno“ by bylo možné zařadit i ledacos dalšího, např. klidné brániční dýchání, vhodné prostředí, probiotika a to, že má…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Slavomírou Kováčovou, PhD

MUDr. Slavomíra Kováčová pochádza z malebnej vinohradníckej obce Komjatice na juhu Slovenska, kde vyrastala v milujúcej, pracovitej a pokornej rodine. Po absolvovaní strednej školy v neďalekom mestečku Šurany ukončila po šiestich rokoch Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo.
Prečítať

Klinický odkaz RWE štúdie Aurelio

Sclerosis multiplex je klinicky veľmi heterogénne ochorenie, ktoré sa po vyčerpaní rezervnej kapacity mozgu manifestuje rôznymi fyzickými a psychickými symptómami od miernych až po závažné. Neuropsychiatrické prejavy tohto ochorenia sa manifestujú v širokom spektre od únavy, úzkosti a depresie až po kognitívne poruchy, iritabilitu a hnev (Feinstein A, 2004), čo sa odráža na kvalite…
Prečítať

Reálna klinická prax potvrdzuje pozitívny vplyv teriflunomidu na stabilizáciu symptómov únavy – výsledky štúdie Teri-FAST

Epidemiologické údaje ukazujú, že až 95 % osôb so SM má negatívne skúsenosti s týmto symptómom. Podľa odborníkov únava môže byť spojená s relapsom ochorenia. Po ataku ochorenia môže ustúpiť, na druhej strane môže dlhodobo negatívne ovplyvňovať každodenné aktivity (Filippi et al., 2018). Niektorí autori dokonca označujú prítomnosť symptómov únavy za najviac zneschopňujúci…
Prečítať

Priaznivé výsledky kvality života u maďarských pacientov s relaps remitujúcou roztrúsenou sklerózou liečených dva roky perorálnym teriflunomidom: Výsledky štúdie Teri Real

Roztrúsená skleróza zostáva závažným potenciálne invalidizujúcim ochorením mladých dospelých, a to napriek nespochybniteľným pokrokom v liečbe tohto ochorenia, ktoré sme zaznamenali v poslednom desaťročí. Nárast počtu ochorenie modifikujúcich liekov na jednej strane znamená rozšírenie možností liečby, na druhej však aj náročnejší rozhodovací proces s cieľom individualizácie liečby pre konkrétneho pacienta.
Prečítať

Rehabilitace pacientů s RS, kteří onemocněli Covid-19

Článek představuje rehabilitační intervence, které je možné využít pro znovuobnovení funkce a kondice po prodělaném onemocnění Covid-19 u pacientů s roztroušenou sklerózou. Na příkladu kazuistiky konkrétní pacientky popisujeme využití přístupu respirační fyzioterapie a také problematiku opětovného obnovení hybnosti a zvýšení kondice po prodělaném onemocnění Covid-19.
Prečítať

Úzkost a strach aneb jak uklidnit sebe i pacienty

Úzkost a strach se objevují i u zdravých lidí a někdy mohou být užitečné. Např. řidič má strach předjet pomalu jedoucí kamion, a to ho ochrání před dopravní nehodou. Úzkost i strach bývají ale většinou bezúčelné, provázejí nejrůznější duševní poruchy a u některých jsou převládajícím symptomem.
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií