Čo môže znamenať správna voľba inzulínu pre pacienta s diabetes mellitus 2. typu po prekonaní ochorenia COVID-19?

Čo môže znamenať správna voľba inzulínu pre pacienta s diabetes mellitus 2. typu po prekonaní ochorenia COVID-19?

 

MUDr. Zlatica Vasilenková Ambulancia so špecializáciou diabetológia a poruchy látkovej premeny PROMEDIAS, s. r. o., Humenné

    Abstrakt Nasledujúca kazuistika popisuje príbeh 52-ročnej pacientky hospitalizovanej tri týždne pre ochorenie COVID-19 s obojstrannou bronchopneumóniou na jej ceste späť k normálnemu“ životu.   Úvod Pandémia vírusového ochorenia COVID-19 v roku 2020 a už aj 2021 významne poznamenala ľudí a ich osudy v ktoromkoľvek kúte sveta – aj našich konkrétnych pacientov v diabetologických ambulanciách a ich rodiny. Ukázalo sa, že diabetici majú zvýšené riziko ochorenia COVID-19 hlavne pri vyššom BMI a zhoršenej kompenzácii diabetu.1 Zaznamenávam vo svojej ambulancii aj výrazný nárast počtu nových pacientov s diagnostikovaným diabetom 2. typu (DM 2 T) po prekonaní ochorenia COVID-19.   Popis samotného prípadu Od roku 2009 má naša popisovaná pacientka diagnostikované ochorenie diabetes mellitus 2. typu. DM 2 T sa vyskytuje u viacerých členov rodiny. Z osobnej anamnézy: arteriálna hypertenzia od roku 2007, imúnna tyreopatia od roku 2005. Je po operácii pre syndróm karpálneho tunela oboch rúk, stav po CHE, v minulosti bola liečená pre vredovú chorobu dvanástnika. Je opatrovateľkou v DSS, vydatá, 2 deti.   Priebeh liečby DM 2 T: Od roku 2009 režimové opatrenia a metformín 1 700 mg/d. Od roku 2013 (HbA1c 7,8 % DCCT) metformín 1 700 mg/d. a gliklazid 60 mg/d. Od roku 2019 (HbA1c 8,0 % DCCT) metformín 1 700 mg/d. a zmena derivátu SU na glimepirid 6 mg/d. Ostatná farmakologická liečba: metoprolol 25 mg, perindopril 4 mg, pantoprazol 40 mg, atorvastatín 20 mg, k. tioktová 600 mg. Komplikácie DM: v roku 2016 – EMG verifikovaná diabetická polyneuropatia. OP bez znakov diabetickej retinopatie. December 2020: TH 94 kg, BMI 34,5 kg/m², TK: 135/90 mmHg, HbA1c 9,3% DCCT, kreatinín 60,2 μmol/l, GF CKD-EPI 1,71 ml/s, HT v norme, C-peptid v norme, celk. cholesterol 5,21 mmol/l, LDL 3,15 mmol/l, TG 3,82 mmol/l, HDL 0,68 mmol/l. Hospitalizácia pre COVID-19: V období 10. 12.– 30. 12. 2020 hospitalizácia s obojstrannou bronchopneumóniou spôsobenou COVID-19. Úbytok hmotnosti počas hospitalizácie 13 kg. SM: 13,8/15,1…16,2/15,9 Pre zhoršenie glykémie počas hospitalizácie bol nasadený inzulín, a to krátko účinkujúci humánny inzulín 3 x denne. Odporúčaná liečba po prepustení z nemocnice: MET 2 x 850 mg/d., glimepirid 2 x 3 mg/d., RHI 6 – 6 – 4 U – ktorý si však pacientka neaplikovala! Zmena liečby 7. 1. 2021: do liečby pridaný inzulín, avšak bazálny analóg glargín 300 U/ml v úvodnej dávke 12 U večer s postupnou titráciou, MET 2 x 850 mg/d a glimepirid 6 mg/d. Ďalší manažment liečby DM telefonicky pre pretrvávajúcu pozitivitu Ag testu na COVID-19. Kontrola po 3 mesiacoch: TH 83 kg, BMI 30,5 kg/m², TK 125/85 mmHg, FPG 6,2mmol/l, PPG 8,3 mmol/l, HbA1c 7,1% DCCT, kreatinín 50,9 μmol/l, GF CKD-EPI 1,77 ml/s, HT v norme, celk. cholesterol 4,8 mmol/l, LDL 2,6 mmol/l, HDL 0,78 mmol/l, TG 2,1 mmol/l. Súčasná liečba: glargín 300 U/ml 23 U večer, MET 1 700 mg/d., glimepirid 6 mg/d.  

Tab. č. 1: Prehľad liečby pacienta v období pred, počas a po prekonaní ochorenia COVID-19

Diskusia Pri infekcii COVID-19 je popri inej farmakologickej liečbe vo fáze s aktívnym zápalovým ochorením podávaný glukokortikoid, ktorého diabetogénny efekt je už dlho známy a prejavuje sa na úrovni pečene, pankreasu, svalov aj tukového tkaniva. Pri liečbe kortikoidmi sa ako prvá objavuje typicky postprandiálna hyperglykémia, a teda aj terapia je orientovaná na PPG. V praxi sa uplatňuje podávanie prandiálneho inzulínu niekoľkokrát denne v závislosti od dennej doby podávania kortikoliečby. Problémom je však spolupráca hospitalizovaného pacienta (v rôznom stave subjektívnych ťažkostí), nedostatok času na edukáciu zo strany zdravotníckeho personálu.

Graf. č. 1: Prehľad laboratórnych výsledkov HbA1c v priebehu 8 rokov

  Záver Je ťažké predpokladať, ako sa pacient zachová „z ničoho nič vystavený“ režimu „pichať si inzulín 3 x denne“ – odporúčanie z nemocnice, bez potrebnej dôkladnej edukácie. Práve u takého pacienta je dôležitá adherencia k medikácii.1 Pacientka po prepustení z nemocnice odmietala aplikáciu inzulínu 3 x denne a svojvoľne ho vynechala. Dôvodom bola psychická nepripravenosť, obavy, nedostatočné vedomosti o inzulínovej liečbe. Je na nás, regionálnych ambulantných diabetológoch, aby sme zmenili manažment liečby a ustáli ho pre dobro pacienta. Po náležitej edukácii a vysvetlení prínosu inzulínu pristúpila pacientka na jednu dávku inzulínu denne. Volila som podľa svojich skúseností aj EBM – bazálny analóg 2. generácie glargín 300 U/ml s veľmi dobrým bezpečnostným profilom a s nízkym výskytom hypoglykémií (a hlavne v dôležitej titračnej fáze) s nízkou glykemickou variabilitou.2 Našej pacientke sa kompenzácia výrazne zlepšila, s liečbou je stotožnená.   Literatúra
  1. Diabetes Care 2020, 43:1695-1703 https://dol.org/10.2337/dc20-1192
  2. Rosenstock J.Cheng A et al.More SimilaritiesThen Differences Testing Insulin Glargine 300Units/ml versus Insulin Degludec 100Units/ml in Insulin-naive Type 2 Diabetes.The randomized Head-to-Head BRIGHT Trial. Diabetes Care,2018, 41:2147-2154
  Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.  
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií