Je inzulín glargín 300 U/ml bezpečný pri liečbe diabetu?

Je inzulín glargín 300 U/ml bezpečný pri liečbe diabetu?

 

MUDr. Gabriela Švrčková Diabetologická ambulancia Skalica

Úvod U pacientov s DM 2. typu je liečba inzulínom najčastejšie dôsledkom prirodzeného vývoja ochorenia s postupným ubúdaním sekrécie vlastného inzulínu.     Inzulín je prirodzená a telu vlastná substancia. Liečba inzulínom je najstaršou a najdlhšie používanou liečbou diabetu. Zohráva úlohu pri raste, diferenciácii a regenerácii B-buniek, podporuje ich prežívanie a šetrí vlastnú sekréciu inzulínu. Inzulín prejavuje viacero potenciálnych vaskulárnych benefitov, ako je antiinflamačný a antioxidačný účinok. Z hľadiska kardiovaskulárneho rizika/benefitu sa inzulín považuje za neutrálny a bezpečný aj z hľadiska onkologického rizika. Nevýhody liečby inzulínom sú vo väčšej náročnosti na spoluprácu pacienta, v nutnosti pravidelného injekčného podávania, v nutnosti selfmonitoringu a aj v potrebe titrácie dávok inzulínu. Významným nežiaducim účinkom liečby inzulínom je prírastok na hmotnosti a riziko hypoglykémie.   Kazuistika V kazuistike chcem ukázať efekt inzulínu glargín 300 U/ml pri liečbe DM 2. typu zaznamenaného pri kontinuálnom monitoringu glykémií.   Profil pacientky RA: na DM 2. typu sa nikto neliečil OA: DM 2. typu dg v r. 2005 – u nás v amb., disp. od r. 2015, DLP na th statínom, art. hypertenzia, cysty pečene SA: pacientka pracovala ako administratívna pracovníčka, pohyb minimálny   Priebeh diabetu 2015: u nás disp. v amb. – v liečbe glargín 100 U/ml 14 j. ráno + metformín XR forma 1 000 mg/deň, gliklazid 120 mg/deň, SGLT-2i netolerovala pre recidivujúce mykózy. Z komplikácií diabetu prítomná polyneuropatia na DK. 2016: prechod na IIT pre neuspokojivú kompenzáciu diabetu (R-inzulín + glargín 100 U/ml + sitagliptín, metformín pre intoleranciu z liečby vysadený).   Dôvod na zmenu liečby Pacientka dlhodobo neuspokojivo kompenzovaná, HbA1c 8,8 – 10,2 % DCCT, dlhodobo odmietala zmenu liečby, mala veľký strach z hypoglykémií, ktoré mávala pri liečbe OAD. 12/2020 prekonala ťažký COVID, keď prišlo k výraznému zhoršeniu kompenzácie diabetu. Súhlasila so zmenou liečby. Prandiálny inzulín sme nahradili ultrarýchlo účinkujúcim analógom a ako bazálny inzulín sme do liečby zvolili glargín 300 U/ml bez OAD. Pacientka si kúpila senzor – to nám veľmi pomohlo vytitrovať dávky inzulínu a zbaviť ju strachu z hypoglykémií.   Výsledky po úprave liečby   Zhodnotenie úpravy liečby Zo záznamov vidíme, že vďaka inzulínu glargín 300 U/ml sú nočné glykémie a preprandiálne glykémie v pásme uspokojivej kompenzácie, bez výskytu hypoglykémií počas celého dňa. Pacientka na tejto liečbe redukovala hmotnosť, pretože nemusela dojedať hypoglykémie. Bazálne analógové inzulíny boli vyvinuté s cieľom upraviť farmakokinetiku aj farmakodynamiku účinku tak, aby sa čo najviac podobali bazálnej fyziologickej sekrécii inzulínu. Efekt druhogeneračných bazálnych analógových inzulínov sa prejavuje vo vyrovnanejšom a dlhšie trvajúcom účinku presahujúcom 24 hodín, čo sa v klinickej praxi prejavuje najmä nižšou variabilitou a nižším rizikom hypoglykémie, predovšetkým v noci. Inzulín glargín 300 U/ml je bezpečný pri liečbe diabetu z dôvodu nízkeho rizika hypoglykémií a nízkej variability glykémií.   Literatúra
  1. Martinka E. Forum Diab 2021; 10 (Suppl 2), 29-30.,62-63
  Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií