Na co si dát pozor při komunikaci s pacienty a jejich rodinami

Na co si dát pozor při komunikaci
s pacienty a jejich rodinami

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

Úvod

Dobrá komunikace podstatně zvyšuje pravděpodobnost, že pacient bude užívat léky předepsaným způsobem a řídit se radami lékaře (Zolnierek a Dimatteo, 2009). Tolik teorie, jak to ale vypadá v praxi mnoha zdravotnických zařízení?

Komunikace přes překážku

Nejprve nešvar, který se vyskytuje v nejrůznějších oborech. Lékař sedí za stolem, před ním se nachází klávesnice a monitor. Na druhé straně stolu vykukuje přes monitor hlava pacienta. Konverzaci mezi lékařem a pacientem podbarvuje mlaskavý zvuk klávesnice. Za zády pacienta se pohybuje zdravotní sestra a další personál, což v něm vyvolává pocity nejistoty a strachu. Ty vycházejí z dávných instinktů našich předků, kteří se cítili lépe s „krytými zády“. Ze stejných důvodů neuklidňuje ani to, když někdo sedí zády ke dveřím. Snad ještě horší je situace, kdy lékař má počítač natočený ke zdi a s pacienty komunikuje přes rameno. To není zdvořilé ani ergonomické.

Jaké by mělo vypadat ideální uspořádání? Lékař a pacient komunikují na stejně vysokých židlích přes roh stolu, tj. nacházejí se v pravém úhlu. Lékař si rukou na papír zapisuje, co mu pacient řekl. Teprve někdy později přenese své zápisky do počítače. Takové uspořádání se mi ale nepodařilo prosadit ani u mých podřízených. Sice mi vyhověli, ale po čase se opět vrátili ke komunikaci přes stůl. Za zmínku stojí, že podobně probíhají i policejní úkony. Pacienti s pestrým trestním rejstříkem se při takovém rozhovoru s lékařem nebudou cítit právě dobře.

Zapisovat si odpovědi rovnou do počítače přináší určitou časovou úsporu, je ale otázka, zda stojí za to. Když nic jiného, tak alespoň citlivější rozhovory a témata je lépe vést přes roh stolu.

Proč nebrat negativní reakce pacientů a jejich příbuzných osobně

Negativní reakce pacientů a příbuzných často vycházejí z jejich předchozích zkušeností se zdravotnictvím a přehnaných očekávání. Do negativní odezvy příbuzných se také promítají pocity viny vůči někomu, o něhož se dlouhá léta nezajímali. Negativní odezva může potkat i vynikajícího a laskavého lékaře. Způsoby, jak reagovat na invektivy a verbální útoky, se do jisté míry podobají práci s odporem při psychoterapii. Jaké jsou možnosti:

  • Nejjednodušší je invektivy ignorovat a udržovat komunikaci v klidné a věcné rovině.
  • Lze také reagovat pouze na konstruktivní podněty ze strany pacienta a ostatní pominout.
  • Změnu vztahového rámce lze ilustrovat na příkladu. Pacient tvrdí, že s ohledem na stresující zaměstnání nemůže přestat kouřit nebo dbát na rozumnou výživu. Tady lze poukázat na skutečnost, že stresující práce je o důvod víc, proč vést rozumný životní styl.
  • Odpor je také možné obejít nepřímo, např. lékař začne hovořit o jiném pacientovi, který se s podobným problémem dobře vyrovnal.

Naslouchání

Schopnost naslouchat je důležitá v partnerském životě, při výchově dětí a samozřejmě i při práci lékaře. K dobrému naslouchání patří přiměřený oční kontakt a drobné pohyby a reakce, jako je pokyvování hlavou nebo projevy respektu. Výraz tváře naslouchajícího často koresponduje s tím, co mu druhý říká. Dobrý lékař vnímá i to, jakým tónem hlasu pacient hovoří a jaká je jeho mimika. Pro zajímavost dodávám, že smutní lidé mluví obvykle potichu a jejich nároky na osobní prostor jsou malé. Z tohoto důvodu bývá vhodné si k nim přisunout židli blíž. U rozhněvaných lidí je to přesně naopak, těm je třeba ponechat větší osobní prostor a držet se od nich dále.

V zájmu objektivity je nutno připustit, že někteří pacienti hovoří zdlouhavě a zabíhavě. Pro postarší osamělou ženu může přestavovat návštěva zdravotnického zařízení jednu z mála příležitostí, jak uspokojovat své sociální potřeby. Mezi trpělivým nasloucháním a časovými možnostmi zdravotníka proto bývá někdy nutné hledat rozumný kompromis.

Vcítění (empatie) a identifikace

Umění naslouchat souvisí s empatií, tj. schopnosti vcítit se do toho, co pacient prožívá. To zlepšuje komunikaci a usnadňuje i diagnostický proces. Lékař pacientovi rozumí, ale zůstává přitom sám sebou a je lépe schopen pomoci. To je rozdíl oproti identifikaci. Jestliže by se někdo identifikoval s bezradným pacientem a stal se také bezradný, nepomohl by sobě ani pacientovi. Ti, kdo mají sklon se s pacienty identifikovat, si mohou v duchu říci: „Já jsem já a vy jste vy.“ Stejně lze postupovat i v případě emoční nákazy, tj. kdyby nás příliš ovlivňovaly negativní emoce okolí. Kdyby to nestačilo jednou, lze opakovat podle potřeby vícekrát.

Komunikační bariéry na straně pacienta

Může se jednat o poruchu sluchu, oslabení paměti vlivem silných emocí nebo věku a další faktory. Dokonce i inteligentní pacient se zdravotnickým vzděláním, který má strach, může mnohé z toho, co mu lékař řekl, nepochopit nebo zapomenout. I zde bývá vhodné nabídnout pacientovi ty nepodstatnější informace v psané podobě. Pro řadu starších lidí přestavuje problém i jen záměna léku za jiný generický. Zdrojem problémů bývá i to, když lékař při plánování léčby vychází z oficiálních guidelines, kdežto pacient ze svých zkušeností s určitým lékem nebo postupem (Adelsjö et al., 2022). Citovaní autoři také doporučují věnovat náležitou pozornost nefarmakologickým možnostem léčby, jako je změna stravovacích návyků nebo přiměřená fyzická aktivita.

Informování o riziku určitého léčebného postupu

Bogardus et al. (1999) správně uvádějí, že s rizikem určité formy léčby je současně také potřeba pacienta seznámit s rizikem toho, když tuto léčbu odmítne. Citovaní autoři v tomto směru doporučují využívat kvalitativní i kvantitativní data a grafické údaje.

Komunikace s pacientem jako obousměrný proces

Jestliže lékař přistupuje k pacientovi s nedůvěrou, je pravděpodobné, že pacient bude reagovat podobně. Platí to ale i opačně, tj. pacientova nedůvěra může vyvolat negativní odezvu lékaře. K tomu častěji dochází, jestliže se jedná o pacienta jiné barvy pleti (Street et al., 2007). Co z toho vyplývá prakticky? Lékař by si měl svoji případnou předpojatost uvědomovat a korigovat ji. Pacientovu předpojatost by neměl brát osobně a udržovat si dobrý a profesionální a komunikační styl.

Komunikace s pacientem formou e-mailu

Naši bývalí pacienti používají tuto formu komunikace často. Obvykle žádají konkrétní informaci nebo radu. Autor jim obvykle touto formu odpovídá. Tím, že odeslali lékaři e-mail, dávají najevo, že akceptují rizika spojená s touto formou komunikace. Navíc naplánovat osobní setkání např. s člověkem, který žije dlouhodobě v cizině, často není možné nebo praktické.

Ten třetí naslouchá

Uštěpačná nebo ironická debata o pacientech, kterou pacient bezděčně vyslechne, může podstatně oslabit jeho důvěru a zhoršit spolupráci při léčbě. Pacient vnímá nejen to, co si říkají zdravotníci navzájem, ale i jak si to říkají. V dobách mých naprostých začátků jsem krátce zastupoval praktického lékaře. Zdravotní sestru jsem neznal, ale chovali jsme se k sobě i k pacientům s respektem. Jedna postarší paní, když odcházela, prohodila spíš pro sebe než k nám: „Tady jsou dneska nějaký fajnoví lidi.“

Nyní pro změnu příhoda z nedávné doby. Navštívil jsem kolegu internistu na jeho pracovišti. Chystal jsem se ho pozdravit „Klaním se ti, veliký kouzelníku.“ To jsem neudělal. On by to přijal s humorem, ale jeho pacienty by to překvapilo.

Literatura
  1. Adelsjö I, Nilsson L, Hellström A et al. Communication about medication management during patient-physician consultations in primary care: a participant observation study. BMJ Open. 2022; 12(11):e062148.
  2. Bogardus ST Jr, Holmboe E, Jekel JF. Perils, pitfalls, and possibilities in talking about medical risk. JAMA. 1999;281(11):1037-41.
  3. Street RL Jr, Gordon H, Haidet P. Physicians’ communication and perceptions of patients: is it how they look, how they talk, or is it just the doctor? Soc Sci Med. 2007; 65(3):586-98.
  4. Zolnierek KB, Dimatteo MR. Physician communication and patient adherence to treatment: a meta-analysis. Med Care. 2009; 47(8):826-34.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií