Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Dušanom Forbakom

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Dušanom Forbakom

MUDr. Dušan Forbak sa narodil v Martine, ktorý v tom čase nebol už ani Turčiansky, ani Svätý. Svoje detstvo strávil s rodičmi a sestrou vo veľkom meste Plzeň. Českú kultúru obdivuje, hoci sa vždy cítil ako Slovák a idealizoval si to. Ako štipendista študoval tri roky na lýceu vo francúzskom Nîmes, kde aj maturoval. Priateľský vzťah k francúzskej kultúre v ňom pretrváva doteraz. Pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní bol ovplyvnený myšlienkami „návratu k prírode“ J. J. Rousseaua. Idealizoval si život na vidieku a prácu v poľnohospodárstve. Všetko sa zmenilo, keď v ňom objavila talent pre medicínu profesorka zo strednej školy. Jeho alma mater bola LF UK v Bratislave. Celoživotným pôsobiskom sa mu stalo malé mestečko na prevažne maďarskom vidieku (aj k maďarskej kultúre si vypestoval pozitívny vzťah) – v Želiezovciach – s už, bohužiaľ, pomerne zdevastovanou riekou Hron, okolitými lužnými lesmi a historickým anglickým parkom pri esterházyovskom kaštieli. Riadením osudu sa stala jeho poslaním diabetológia, s prácou je veľmi spokojný, s pacientmi má dobré a niekedy aj priateľské vzťahy. Súčasne má veľkú oporu v sestričke Alžbete Tóthovej, ktorá má všetkých 5 „o“: je odborne zdatná, obetavá, ochotná, oddaná a optimistická.   Vážený pán doktor, aký bol pre vás rok 2020? Navzdory pandémii koronavírusu bol pre mňa rok 2020 po pracovnej aj osobnej stránke výnimočný. Naučil ma pokore a vyzdvihol dôležitosť medziľudských vzťahov. Aj napriek fyzickej izolácii od pacientov sa pri vzdialenej komunikácii s nimi upevnil pocit empatie a spolupatričnosti. Vo fáze uvoľnenia medzi dvomi vlnami som prežíval obmedzené kontakty s najbližšími priateľmi a s rodinou oveľa intenzívnejšie.   Ochorenie COVID-19 zasiahlo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Zmenila sa starostlivosť o diabetikov aj vo vašej ambulancii? V našej ambulancii sme počas pandémie v rámci možností vytvorili podmienky na to, aby pacienti mohli prísť osobne. Dôsledne sme dezinfikovali, zaviedli sme účinný bezplatný systém časeniek, takže pacienti sa v čakárni nehromadili. Tí, ktorí z objektívnych alebo aj psychologických dôvodov – obavy – nemohli prísť, boli vybavení elektronicky.   Pandémia COVID-19 urýchlila digitalizáciu spoločnosti. Do akej miery je možné liečiť pacienta s diabetom na diaľku? Starostlivosť o diabetikov je komplexná záležitosť, ktorá sa zameriava nielen na vyrovnanie glykémií, ale aj na sledovanie iných parametrov metabolizmu a špecifických komplikácií. Fyzický kontakt s pacientom je najdôležitejší. Okolnosti nás prinútili viac sa zamerať na telefonickú a mailovú komunikáciu. V podmienkach telemedicíny však nie je možné celkom zabrániť nežiaducemu vývoju ochorenia. Prejavilo sa to napríklad aj zvýšeným počtom amputačných príhod. V druhej vlne, žiaľ, došlo aj k fatálnym následkom, čo len dokazuje, aké rizikové ochorenie je diabetes.   Aké nové spôsoby komunikácie s pacientom využívate vo vašej ambulancii? Čo sa vám najviac osvedčilo – SMS, email, skype, whatsapp, iné? V telekomunikácii s pacientmi u nás prevažuje klasické telefonovanie, ktoré je osobnejšie ako elektronická pošta. V menšej miere využívame aj mailovú komunikáciu, najmä pri vyhodnocovaní glykemických profilov.   Diabetológia zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali vaše možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred desiatimi rokmi? Ako vidíte budúcnosť diabetológie? Prídu na trh lieky alebo technológie, ktoré „vyliečia diabetes“? Možnosti liečby diabetu sa v poslednej dekáde výrazne zlepšili, v medikamentóznej liečbe sú prínosom gliflozíny a „oprášené“ agonisty GLP-1 aj v kombinácii s inzulínmi, čo prináša pacientom väčšiu jednoduchosť a komfort liečby, spojený s dobrou účinnosťou. Žiadny liek však nie je účinný bez spolupracujúceho a motivovaného pacienta. Dôsledná edukácia preto zostáva nosným pilierom diabetológie.   Diabetes mellitus je chronické celoživotné ochorenie, s vašimi pacientmi sa stretávate dlhé roky, ste svedkami ich životných príbehov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Vo všeobecnosti sú najväčšou výzvou pacienti, ktorí sa stavajú negativisticky k liečbe, ktorých je potrebné presvedčiť, „zlomiť“, aby sa účinne liečili. Je to dobrý pocit, keď pacient sám s odstupom času pochopí a uzná, že to bolo preňho prospešné. Tak ako umelec túži po potlesku, aj lekár túži po uznaní.   Aká je podľa vás prognóza vývoja pandémie COVID-19 celosvetovo a u nás na Slovensku? Kedy sa vrátime k životu, na ktorý sme boli zvyknutí, resp. ako je teraz moderné hovoriť: Myslíte si, že už nikdy nebude nič ako predtým a nastane „nový normál“? Ohľadne súčasnej pandémie som optimista. Nič netrvá večne a očkovanie je svetlom na konci tunela. Ľudstvo však čakajú iné, nepoznané výzvy…   Na záver dovoľte jednu osobnú otázku – čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde si dobíjate baterky? Vo voľnom čase sa venujem záhradkárčeniu – to je ten návrat k prírode, hrám súťažne šach na amatérskej úrovni, vyše 30-krát som zabehol Bielu Stopu, rád cestujem, chodím s manželkou do prírody a čítam knihy o histórii.  

Ďakujeme vám za rozhovor Odborná redakcia DIA News

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií