Úspešná liečba hypercholesterolémie inhibítorom PCSK9 alirokumabom u pacientky s familiárnou hypercholesterolémiou a diabetom

Úspešná liečba hypercholesterolémie inhibítorom PCSK9 alirokumabom u pacientky s familiárnou hypercholesterolémiou a diabetom

MUDr. Oľga Bobelová
Diabetologická ambulancia Košice-Sever

 

Abstrakt

Familiárna hypercholesterolémia je jedno z najčastejších autozómovo dominantne dedičných ochorení charakterizované zvýšenou hladinou LDL-cholesterolu, akcelerovanou aterosklerózou a predčasnou manifestáciou kardiovaskulárnych ochorení. Veľké množstvo pacientov s týmto ochorením o svojom postihnutí nevie, a tým pádom nie sú liečení. Sú projekty zamerané na aktívne vyhľadávanie pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou a skríning u ich rodinných príslušníkov, čo umožní včasnú adekvátnu liečbu hypercholesterolémie a prevenciu kardiovaskulárnych ochorení.¹

Úvod

Familiárna hypercholesterolémia (FH) je geneticky podmienené ochorenie spôsobujúce predčasné kardiovaskulárne ochorenie a smrť. Toto autozómovo dominantne dedičné ochorenie je charakterizované zvýšenou hladinou LDL-cholesterolu (LDL-C), akcelerovanou aterosklerózou a predčasnou manifestáciou kardiovaskulárnych ochorení.² Ako prvý opísal familiárnu hypercholesterolémiu nórsky lekár Carl Müller v tridsiatych rokoch minulého storočia ako ochorenie charakterizované šľachovou xantomatózou, vysokou hladinou cholesterolu, infarktom myokardu v mladom veku a familiárnym výskytom.3 Veľmi zriedkavo získa jedinec mutované kópie LDL receptora od oboch rodičov – vzniká homozygotná forma familiárnej hypercholesterolémie (HoFH), ktorá sa prejavuje veľmi výrazným vzostupom hladiny LDL-cholesterolu (LDL-C) v krvi v rozsahu medzi 12,9 – 25,9 mmol/l (500 – 1 000 mg/dl). Z pohľadu genetiky môžu mať pacienti s HoFH dve identické mutácie v géne pre LDL-receptor (LDL-R) tzv. pravý homozygot, dve rôzne mutácie v géne pre LDL-R tzv. združený heterozygot, dve rôzne mutácie na dvoch rôznych génoch postihujúcich funkciu LDL-R tzv. dvojitý heterozygot alebo dve mutácie v autozomálne recesívnom LDL-R-AP1 géne, tzv. autozomálne recesívnu hypercholesterolémiu.4

Pacienti s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou nedostatočne reagujú na opatrenia súvisiace s úpravou stravy a konvenčnú farmakologickú liečbu na zníženie hladiny cholesterolu. Výsledky liečby je možné výrazne zlepšiť pomocou nových liečebných prístupov, ako je napríklad inhibícia syntézy apolipoproteínu B (Apo-B), inhibícia PCSK9 (proproteín konvertáza subtilizín/kexín typ 9) alebo MTP (mikrozomálny triglycerid-transfer proteín) a tieto farmakologické prístupy sú po prvýkrát schopné poskytnúť účinnú pomoc.5

Diagnostické kritériá FH podľa registra Simona Brooma sú definované ako: Istá diagnóza:

(a) celkový cholesterol > 7,5 mmol/l u dospelých alebo celkový cholesterol > 6,7 mmol/l u detí mladších než 16 rokov alebo LDL-C > 4,9 mmol/l u dospelých (> 4,0 mmol/l u detí) (hladiny buď pred liečbou alebo najvyššie počas liečby) plus,

(b) šľachové xantómy u pacienta alebo jeho prvostupňových alebo druhostupňových príbuzných alebo,

(c) DNA dôkaz založený na prítomnosti mutácie v géne pre LDL receptor, familiárny defekt génu pre Apo B alebo mutácia v géne pre PCSK9. Pravdepodobná diagnóza FH je definovaná ako splnenie kritérií v bode (a) plus jedného z bodov (d) alebo (e):

(d) pozitívna rodinná anamnéza IM do veku 50 rokov u druhostupňových príbuzných alebo do veku 60 rokov u prvostupňových príbuzných,

(e) pozitívna rodinná anamnéza zvýšeného cholesterolu u prvostupňových príbuzných alebo hladina vyššia než 7,5 mmol/l u druhostupňových príbuzných.6

Ak sa u pacienta s familiárnou hypercholesterolémiou vyvinie súčasne diabetes mellitus, tak je riziko aterosklerotických príhod ešte vyššie. Už samotný diabetes mellitus vedie u 65 % pacientov k aterosklerotickým komplikáciam s úmrtím (55 % kardiovaskulárne a 10 % cerebrovaskulárne príčiny). Diabetes mellitus 2. typu zvyšuje riziko manifestácie aterosklerotických komplikácií prostredníctvom početných metabolických mechanizmov asociovaných so skupinou rizikových faktorov známych ako metabolický syndróm.7

Kazuistika

V ďalšom texte uvádzame príklad úspešnej liečby hypercholesterolémie u pacientky s familiárnou hypercholesterolémiou, diabetes mellitus 2. typu na diéte, metabolickým syndrómom a hypertenziou 2. st. ESH/ESC.

Pacientka narodená v roku 1955 mala v roku 1995 diagnostikovanú hypercholesterolémiu, mala odporúčanú diétu a liečbu statínmi (v tom čase jediná dostupná liečba), došlo k poklesu, ale nie k normalizácii hladiny cholesterolu. Vo februári 2019 bol pridaný ezetimib. V auguste 2019 pretrvávala zvýšená hladina cholesterolu, preto bola pacientka vyhodnotená podľa registra Simona Brooma – spĺňala diagnostické kritériá pre familiárnu hypercholesterolémiu (celk. cholesterol 9,28 mmol/l + LDL-C 6,5 mmol/l + šľachové xantómy). Bola pridaná liečba PCSK9i alirokumabom 75 mg 1 x za dva týždne. Po pol roku liečby (vo februári 2020) bola celková hladina cholesterolu 5,83 mmol/l a LDL 3,81 mmol/l. Nato bola liečba upravená na fixnú perorálnu kombináciu rosuvastatín + ezetimib a súčasne subkutánna liečba alirokumabom 300 mg 1 x mesačne. Počas tejto liečby došlo k úprave hodnôt celkového cholesterolu na 2,79 mmol/l a LDL-C na 1,22 mmol/l. BMI u pacienta je toho času na úrovni 28,6 kg/m². Pacientka je veľmi spokojná s súčasnou formou liečby: 1 tabletka denne + 1 injekcia mesačne.

Záver

Táto kazuistika dokazuje dobrý efekt alirokumabu na pokles hladiny LDL cholesterolu u pacientky s familiárnou hypercholesterolémiou a diabetom 2. typu, ktorá bola viac rokov liečená statínmi s malým úspechom. Alirokumab má dobrý bezpečnostný profil, je výborne tolerovaný pacientkou. Fixná perorálna kombinácia 1 x denne a podávanie alirokumabu 1 x mesačne výrazne zvyšuje compliance pacienta.

Literatúra

  1. Vohnout, B., Rašlová, K. Familiárna hypecholesterolémia a projekt MEDPED FH. https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/familiarna-hypercholesterolemia-projekt-medped-fh
  2. Goldstein J. L., Hobbs H. H., Brown M. S. Familial hypercholesterolaemia. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D (editors). The metabolic and molecular bases of inherited disease. New York: McGraw-Hill; 1995. pp. 1981 – 2030
  3. Müller C. Xanthomata, hypercholesterolaemia, angina pectoris. Acta Med Scand 1938; 89:75–80.
  4. Humphries SE, Whittall RA, et al. Genetic causes of familial hypercholesterolaemia in patients in the UK: relation to plasma lipid levels and coronary heart disease risk. J Med Genet. 2006;43:943–949.
  5. Šimurka, P, Matejka, M, Malinová, J. Homozygotná familiárna hypercholesterolémia a jej liečba, skríning cholesterolu v detskom veku na Slovensku. Pediatria pre prax | 2016; 17(2)
  6. Dalya Marks , Margaret Thorogood, H Andrew W Neil, Steve E Humphries A review on the diagnosis, natural history, and treatment of familial hypercholesterolaemia Atherosclerosis 2003;168:1-14.
  7. Haffner SM. Mangement of dyslipidemia in adults with diabetes. Diabetes Care 1998; 21: 160–178.
  8. Jacobson TA, Ito MK, Maki KC, Orringer CE, Bays HE, et al. (2014) National Lipid Association recommendations fóre patient-centered management of dyslipidemia: part 1 – executive summary. J Clin Lipidol 8: 473-488.

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií