Úspešný pokus o deintenzifikáciu režimu u obézneho diabetika

Úspešný pokus o deintenzifikáciu režimu u obézneho diabetika

 

 

MUDr. Monika Urbanová TabletkaDia, s. r. o., Nitra

Súhrn Prezentovaná kazuistika popisuje prípad obézneho diabetika 2. typu, u ktorého zmena z intenzifikovaného inzulínového režimu na fixnú kombináciu iGlarLixi (glargín/lixisenatid) viedla k významnému zlepšeniu metabolickej kompenzácie pri výrazne zlepšenom komforte aplikácie inzulínu zo 4 injekcií denne na 1 aplikáciu denne.

  Úvod

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je heterogénne ochorenie, na ktorom sa rozličnou mierou podieľa porucha sekrécie inzulínu a inzulínová rezistencia. Moderná liečba diabetu sa snaží prispôsobovať individuálnym potrebám pacienta v snahe o dosiahnutie čo najlepšej kompenzácie ochorenia, ale zároveň je dôležité minimalizovať prípadné riziká liečby. Optimálne je minimalizovať, resp. zabrániť výskytu hypoglykémií, dosiahnuť redukciu telesnej hmotnosti a v súčasnosti je dôležitá aj kardiovaskulárna bezpečnosť.

V liečbe diabetu 2. typu sa stále viac uplatňuje alternatíva v podobe fixnej kombinácie bazálneho inzulínového analógu a GLP-1 receptorového agonistu v dôsledku ich vzájomného komplementárneho účinku. Bazálny inzulínový analóg zlepšuje glykémiu nalačno a GLP-1 receptorový agonista postprandiálnu glykémiu. Fixná titrovateľná kombinácia bazálneho inzulínu glargín s agonistom GLP-1 receptorov lixisenatidom môže byť veľkým prínosom v liečbe pacientov s dlhoročným DM2 a dlhodobo neuspokojivou metabolickou kompenzáciou na intenzifikovanom inzulínovom režime (3 a viackrát aplikácia inzulínu denne), nakoľko umožňuje jednoduchú a bezpečnejšiu liečbu u týchto pacientov pri aplikácii jednej subkutánnej injekcie denne. Predpokladom je precízna a dostatočná titrácia oboch zložiek v kombinovanom prípravku. Takto sa dá dosiahnuť dobrá tolerancia liečby s vhodným efektom na telesnú hmotnosť, zlepšenie kompenzácie diabetu a zníženie rizika hypoglykémií.   Vlastný prípad 52-ročný obézny pacient s BMI 35,1 kg/m² a s DM 2. typu od roku 2008 s prítomnými mikrovaskulárnymi komplikáciami (senzitívno-motorická diabetická polyneuropatia dolných končatín). V rodine sa DM nevyskytoval. Okrem DM 2 sa lieči na artériovú hypertenziu, kombinovanú HLP, po CHE a APE. Od začiatku diagnózy DM 2 liečený dvojkombináciou OAD: gliklazid s predĺženým uvoľňovaním 120 mg + metformín 2-tisíc mg s celkom uspokojivou metabolickou kompenzáciou HbA1c 6,8 % (DCCT). Nič však netrvá večne a už vôbec nie pevná vôľa pacienta, preto v marci 2014 pre progresiu kompenzácie HbA1c 9,2 % (DCCT) pridaný bazálny analóg glargín 100 U/ml v dávke 16 j. s postupnou titráciou na 32 j. a zmena gliklazidu MR na glimepirid 6 mg. Pri uvedenej kombinácii dočasné zlepšenie kompenzácie na HbA1c 7,2 % (DCCT), ale s nárastom hmotnosti o 7 kg. V auguste 2016 bol pacient hospitalizovaný na kardiologickej klinike pre akútny infarkt myokardu spodnej steny s následnou progresiou kompenzácie HbA1c 10,6 % (DCCT), dominanciou postprandiálnych glykémií. Počas hospitalizácie nastavený na IIR (celkový počet jednotiek bol 54 j./deň). V máji 2020 po publikovaných informáciách o deintenzifikácii režimu s pomocou fixných kombinácií prechádzam z IIR pri aktuálnej nevyhovujúcej kompenzácii DM (HbA1c 9,1 % DCCT) s dominanciou prandiálnych aj postprandiálnych glykémií na kombinovaný prípravok iGlarLixi (žlté pero) v úvodnej dávke 20 j. s postupnou titráciou v kombinácii s metformínom 2-tisíc mg. Po 3 mesiacoch od tejto zmeny je HbA1c 7,1 % (DCCT), redukcia hmotnosti dokonca o 9 kg, úprava postprandiálnych glykémií. Uvedená zmena mala veľmi dobrý efekt na psychickú stránku pacienta, spokojnosť s viditeľným efektom novej liečby, čím sa zvýšila compliance pacienta, ako aj zníženie chuti do jedla, redukcia telesnej hmotnosti a v neposlednej miere aj zníženie počtu injekčných aplikácií.  

Graf č. 1: Výsledky hladín HbA1C po 85-mesačnej liečbe

Kontrola 3/2021 je priam neuveriteľná, HbA1c 6,6 % (DCCT), glykémia nalačno 6,6 mmol/l a postprandiálna 7,8 mmol/l, na aktuálnej liečbe metformín 2-tisíc mg, iGlarLixi 26 j. s. c. 1 x denne, úbytok hmotnosti bez zmeny (-9 kg od začiatku liečby).   Diskusia Fixná kombinácia iGlarLixi je efektívnou, účinnou, pohodlnou liečbou s veľmi dobrým efektom na výrazné zlepšenie metabolickej kompenzácie aj u dlhoročného diabetika 2. typu pri nedostatočnom efekte intenzifikovanej inzulínovej liečby v režime bazál – bolus. V popredí je aj bezpečnostný profil, nízke riziko hypoglykémií, pozitívny vplyv na životný štýl a compliance pacienta.   Záver V priebehu 9 mesiacov od zavedenia liečby fixnou kombináciou iGlarLixi u môjho pacienta došlo k významnému zlepšeniu dovtedy neuspokojivej metabolickej kompenzácie DM (pokles HbA1c dosiahol za 9 mesiacov až 2,5 % DCCT) a k zníženiu vnútrodennej aj medzidennej variability glykémií bez výskytu hypoglykémií. Táto liečba je schopná dlhodobo zaistiť optimálnu kompenzáciu diabetu bez nárastu telesnej hmotnosti. Obidve zložky sa vzájomne veľmi dobre doplňujú: bazálny inzulín ovplyvňuje glykémiu nalačno a agonista GLP-1 zase postprandiálnu a zároveň znižujú glykemickú variabilitu, čo umožňuje bezpečnejšie dosiahnutie cieľových hodnôt. Literatúra u autorky Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

 

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií