Porovnanie iGlarLixi a iDegLira v podmienkach reálnej klinickej praxe

Porovnanie iGlarLixi a iDegLira v podmienkach

reálnej klinickej praxe

 

Odborná redakcia DIA News

Fixná kombinácia bazálneho inzulínového analógu a GLP-1 receptorového agonistu lixisenatidu iGlarLixi patrí medzi moderné a stále preferovanejšie možnosti liečby diabetu 2. typu (DM 2T) v dôsledku ich vzájomného komplementárneho účinku.

Podľa odhadu expertov môže byť fixná kombinácia bazálneho inzulínu (BI) + GLP-1 receptorového agonistu (GLP-1 RA) vo všeobecnosti vhodnou alternatívou pre väčšinu pacientov s DM2T (~80 %) (Deeks, 2019; Perreault et al., 2019).

V súčasnosti je dostupná fixná kombinácia bazálneho inzulínového analógu glargín 100 U/ml a GLP-1 receptorového agonistu lixisenatidu (iGlarLixi) a fixná kombinácia bazálneho inzulínového analógu degludek 100 U/ml a GLP-1 receptorového agonistu liraglutidu (iDegLira). Obidva bazálne inzulíny patria do skupiny bazálnych inzulínových analógov (Wysham & Shubrook, 2020).

Lixisenatid je krátkodobo účinkujúci agonista receptorov GLP-1. Intermitentne sa viaže na GLP-1 receptor, čo má za následok potenciáciu sekrécie inzulínu závislú od glykémie. Stimuluje sekréciu inzulínu pri zvýšenej hladine glykémie, ale nie pri normoglykémii, čo obmedzuje riziko hypoglykémie a súčasne potláča sekréciu glukagónu. Lixisenatid spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, čím znižuje rýchlosť, ktorou sa absorbuje glukóza z potravy a objaví sa v obehu. Krátkodobo účinkujúce GLP-1 receptorové agonisty tým, že stimulujú GLP-1 receptory intermitentne, majú nižší účinok na sekréciu inzulínu nalačno a zároveň nevyvolávajú tachyfylaxiu spomalenia vyprázdňovania žalúdku (Wysham & Shubrook, 2020). Fixná kombinácia iGlarLixi predstavuje účinnú liečbu diabetu 2. typu bez ohľadu na trvanie ochorenia a hodnoty C-peptidu nalačno, ktorý je mierou funkčnosti B-buniek pankreasu (Del Prato et al., 2020).

Liraglutid patrí medzi GLP-1 receptorové agonisty s dlhodobým účinkom, ktoré kontinuálne aktivujú GLP-1 receptory, čo môže mať za následok ich postupnú desenzitizáciu, internalizáciu a následnú tachyfylaxiu vo vzťahu k spomaleniu vyprázdňovania žalúdka. Štúdie taktiež ukázali, že dĺžka trvania ochorenia a markery zlyhávania B-buniek (hodnoty C-peptidu nalačno, nižší pomer C-peptid/kreatinín po jedle, prítomnosť GAD alebo ICA autoprotilátok sú prediktormi horšej glykemickej odpovede na liečbu s GLP-1 receptorovými agonistami s dlhodobým účinkom (Jones et al., 2016; Wysham & Shubrook, 2020).

Môžeme zhrnúť, že krátkodobo účinkujúce GLP-1 receptorové agonisty primárne znižujú postprandiálnu glykémiu inhibíciou/spomalením vyprázdňovania žalúdka, zatiaľ čo skupina dlhodobo účinkujúcich GLP-1 receptorových agonistov má silnejší účinok na glykémiu nalačno cez svoj dominantne inzulínotropný a glukagónstatický účinok (Meier, 2012; Brunton & Wysham, 2020).

Podľa poznatkov autorov neboli doteraz iGlarLixi a iDegLira navzájom priamo porovnávané v klinickej štúdii. Preto je určte zaujímavé ich vzájomné nepriame porovnanie na základe údajov z reálnej klinickej praxe, respektíve na základe „tvrdých klinických výsledkov“ (angl. hard clinical endpoints). Analýza vychádzala z globálnej TriNetX databázy, ktorá obsahuje záznamy z chorobopisov vyše 73 miliónov pacientov. V prvej línii sa vyhľadali pacienti vo veku vyše 18 rokov s klinicky potvrdeným diabetom 2. typu (DM2T) a vylúčeným diabetom 1. typu (DM1T) a dĺžkou liečby iGlarLixi alebo iDegLira 1 460 dní (4 roky). V ďalšom kroku došlo k spárovaniu pacientov liečených iGlarLixi a iDegLira na základe pohlavia, veku, trvania DM2T, komorbidít, celkovej farmakoterapie (nielen DM2T), atď. Obidve skupiny mali rovnaký počet 4 565 zaradených pacientov. Skupina liečená iGlarLixi bola vo veku 58,3 ± 11,8 roka (47,97 % muži), hodnota glykozylovaného hemoglobínu HbA1c 9,40 ± 2,04 % a Body-Mass-Index (BMI) 34,68 ± 6,94 kg/m2. Podobne aj skupina pacientov liečená iDeglira bola vo veku 58,2 ± 12,0 roka (48,68 % muži), hodnota HbA1c 9,20 ± 2,04 % a BMI 36,16 ± 7,38 kg/m2. Obidve skupiny boli celkovo veľmi dobre vyvážené (Cowart et al., 2022).

Výsledky analýzy môžeme zhrnúť do týchto bodov (Cowart et al., 2022):

 1. Pacienti liečení iGlarLixi majú v porovnaní s pacientmi liečenými iDegLira nižšie riziko zloženého primárneho cieľa analýzy – infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a srdcového zlyhania (Relative Risk RR = 0,82; 95 % CI = 0,73 – 0,90; p < 0,0001),
 2. Pacienti liečení iGlarLixi majú v porovnaní s pacientmi liečenými iDegLira nižšie riziko zloženého sekundárneho cieľa analýzy – mikrovaskulárnych komplikácií (diabetická retinopatia, diabetická neuropatia a diabetická nefropatia alebo chronické ochorenie obličiek) (Relative Risk RR = 0,88; 95 % CI = 0,84 – 0,93; p < 0,0001).

Použitie fixnej kombinácie BI + GLP-1 RA je odporúčané aj podľa najnovších štandardov liečby DM2 American Diabetes Association. Uvedené odporúčanie vychádza z vyššej účinnosti liečby takejto kombinácie a trvania liečebného účinku. Použitie kombinovanej liečby má svoje opodstatnenie vzhľadom na progresívny charakter ochorenia DM 2T (ADA, 2022).

Literatúra
 1. American Diabetes Association (2022): Diabetes Care, 45(Suppl. 1), S125–S143
 2. Cowart, K. et al. (2022): Diabetes Obes. Metab., 24, 348–353
 3. Deeks, E. (2019): Drugs Ther. Perspect., 35, 470–480
 4. Del Prato, S. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 1567–1576
 5. Jones, A.G. et al. (2016): Diabetes Care, 39, 250–257
 6. Meier, J.J. (2012): Nat. Rev. Endocrinol., 8, 728–742
 7. Perreault, L. et al. (2019): Adv. Ther., 36, 265–277
 8. van Raalte, D.H., Verchere, C.B. (2016): Trends Endocrinol. Metab., 27, 442-445
 9. Wysham, C., Shubrook, J. (2020): Postgrad. Med., 132, 676-686

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií