Deeskalácia DMT liečby ako možnosť optimalizácie terapie s dlhodobou stabilizáciou pacienta s diagnózou sclerosis multiplex

Deeskalácia DMT liečby ako možnosť optimalizácie terapie

s dlhodobou stabilizáciou pacienta

s diagnózou sclerosis multiplex

 

MUDr. Edita Kahancová
Neurologická klinika UNLP v Košiciach

Úvod

Sclerosis multiplex je ochorenie postihujúce prevažne mladých ľudí s možným významným dopadom na kvalitu ich života. Nové poznatky o ochorení a vývoj liekov prispeli k rozšíreniu možnosti liečby tohto ochorenia.

Kľúčové pre dlhodobú prognózu je skoré začatie liečby SM najčastejšie liekmi 1. línie s eskaláciou na 2. líniu liečby čo najskôr po prejave progresie ochorenia. Včas nasadená liečba znižuje počet atakov a dokáže spomaliť progresiu ochorenia. V prípade dosiahnutej remisie SM ochorenia je možná aj deeskalácia liečby. Vtedy pacient prechádza z účinnejšej liečby späť na prvolíniovú liečbu. Prínosom je zníženie rizika vedľajších účinkov a vyššia bezpečnosť dlhoročnej liečby.

Osobná anamnéza

Muž narodený v roku 1992

Popis kazuistiky

  1. Hospitalizácia 11/2013

Porucha vízu pri lézii n. III. l. sin. a n. VI l. sin., frustná ľavostranná hemiparéza – liečba: kortikoidy i. v.
A. MR: 11/2013 mozog 10 lézií supratentoriálne, bez postkontrastnej aktivity
     C miecha – Th miecha – bez myelopatie
B. Likvor: negatívny na oligoklonálnu produkciu IgG
C. VEP: negat.

  1. Hospitalizácia 01/2014

diplopia, poruchy stability, zhoršenie chôdze – liečba: kortikoidy s kožnou reakciou (výsev acne steroides na tvári a chrbte)
A. MR: 01/2014 mozog – progresia počtu bielohmotných lézií z 10 na 12 lézií, známky progresie veľkosti                                   demyelinizačného plaku okcipit. vľavo, bez postkontrastnej aktivity
B. 2014 – začatá DMT liečba INF beta – 1a
C. 01/2014 – EDSS: 2,0

  1. Hospitalizácia 05/2015

Hospitalizácia pre atak 05/2015 – rozmazané videnie, vertigo, liečba: 3 g metylprednizolón
A. MR 05/2015 – 13 lézií, postkontrastné sýtenie 3 lézií MR C miecha  + 1 lézia
B. Zmena DMT liečby na INF beta – 1a s vysokofrekvenčným dávkovaním na Rebif 44
C. 06/2015 – EDSS: 2,5.

  1. Hospitalizácia – 04/2016 (zahmlené videnie)
  1. MR mozgu 04/2016: 1 Gd+ lézia, počet celkovo 13 lézií, 2 infratentoriálne: pons, rozhranie predĺženej a cerv. miechy (Bez postkontrastnej aktivity. Je možné, že zvýšený počet je spôsobený meraním na technickom zariadení so silou magnet. poľa 3 T).
  2. VEP 05/2016 – demyelinizačná lézia zrakovej dráhy bilat.
  3. EDSS: 3,5

06/2016 – eskalácia liečby na 2. líniu – na fingolimod tbl

Laboratórne neutropénia a lymfopénia:
– 9. 2016 – WBC: 2,45! 10^9/l , Ly abs: 0,23* 10^9/l
– 8. 2016 – WBC: 2,38! 10^9/l , Ly abs] 0,31* 10^9/l
Pre obavy z dlhodobej neutropénie a lymfopénie pacient žiadal zmenu DMT liečby:  9/2017: switch na teriflunomid

  1. Hospitalizácia 12/2017

Stŕpnutie dolných končatín, mierna slabosť ľavej dolnej končatiny, ľahký atak ochorenia vs v rámci rebound fenoménu po skončení liečby fingolimodom
A. MR 12/2017: supratentoriálne 32 lézií, 2 nové lézie oproti vyšetreniu z 7/2017
C. Po preliečení kortikoidmi ostáva EDSS: 3,5.
Od roku 2018 stav klinicky aj rádiologicky stabilizovaný
MR mozgu: bez progresie počtu a aktivity lézií: 08/2018, 08/2019, 09/2020, 08/2021, 07/2022.
Volumetria: 07/22 oproti 08/2021

Objem celého mozgu: 1 585 ml, normatívny percentil: 53,6
Objem sivej hmoty: 941 ml, normatívny percentil: 55

EDSS: 08/2018  3,5
           09/2022  3,5

Obrázok č. 1: MRI Icometric z 08/2021*

*zdroj: Archív pracoviska magnetickej rezonancie MR Poprad s.r.o.
 
Obrázok č. 2: Volumetria pacienta z 08/2021*

*zdroj: Archív pracoviska magnetickej rezonancie MR Poprad s.r.o.

 

Záver

V úvode SM ochorenia bol pacient nedostatočne kompenzovaný s častými atakmi ochorenia, s nutnou skorou eskaláciou na 2. líniu imunomodulačnej liečby. Po stabilizácii SM ochorenia bola možná deeskalácia liečby na teriflunomid.

Od roku 2018 doteraz pacient na tejto liečbe profituje, je klinicky a rádiologicky plne stabilizovaný. Medziročne volumetrický nález bez významných rozdielov. Subjektívne sa cíti dobre, je zamestnaný a zvláda prácu na plný úväzok.

 Literatúra u autorky

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

*Zábery uverejnené so súhlasom MR Poprad s.r.o.
 
Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií