Navždy nás opustil lekár, kolega a priateľ MUDr. Jaroslav Fábry

Navždy nás opustil lekár, kolega a priateľ MUDr. Jaroslav Fábry

Jeho životná púť sa skončila 14. 3. 2021

V rámci bohatej pracovnej a publikačnej činnosti bol MUDr. Jaroslav Fábry spoluzakladateľom Zväzu diabetikov Slovenska s ocenením „Čestný člen zväzu diabetikov Slovenska“. Zakladal pacientsky časopis Diabetik, súčasne sa stal predsedom redakčnej rady, členom SLS, LK a Slovenskej diabetologickej spoločnosti s ocenením „Čestné uznanie za dlhoročnú prácu “ a zároveň členom výboru Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Bol hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, predsedom pracovnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky pre diabetikov pri MZ SR, predsedom OPS MZ SR pre ŠDTP, účastníkom 45 klinických štúdií a členom EASD. MUDr. Fábry napísal monografiu „Praktická príručka pre diabetika“, ako aj mnohé edukačné materiály a odborné články.   Ako jeden z prvých, ak nie vôbec prvý na Slovensku začal u pacientov používať kontinuálne monitorovanie glykémií. Málokto vie, že bol jedným z kľúčových ľudí, ktorí na Slovensko priniesli humánny inzulín aj epiteliálny rastový faktor na liečbu lézií diabetickej nohy. Netúžil po akademických tituloch ani po funkciách v odborných organizáciách. Najdôležitejší boli preňho jeho pacienti. Bol to lekár, ktorý sa naplno venoval svojim pacientom nielen tým, že im poskytoval edukácie a pripravoval vzdelávacie programy, ale aj aplikáciou najmodernejšej liečby či diagnostikou diabetickej nohy. Vedel, čo potrebujú, čo im môže poskytnúť, čo môže pre nich urobiť. A robil to nezištne na vysokej profesionálnej aj ľudskej úrovni. Vývoj diabetológie na Slovensku mu nebol ľahostajný. Preto sa v roku 2015 začal výraznejšie angažovať v činnosti Slovenskej diabetologickej spoločnosti a v roku 2018 sa stal členom jej výboru. Videl, v akej situácii je diabetológia na Slovensku a trápilo ho, že sa za dlhé roky len málo posunula vpred. Praktickú diabetológiu, poskytovanie starostlivosti v ambulanciách chcel posunúť na vyššiu úroveň. Mal predstavu o budúcnosti rozvoja, vedel, aké kroky je potrebné urobiť na zlepšenie starostlivosti o diabetikov, lepšie možnosti odbornej práce lekárov a jej ohodnotenia, lepšie vnímanie odboru na ministerstve zdravotníctva a v zdravotných poisťovniach. Vzhľadom na jeho skúsenosti, ľudské vlastnosti, odborné a manažérske schopnosti bol v roku 2019 menovaný za hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu. Na MZ SR a v zdravotných poisťovniach presadil významné zmeny vo využívaní technológií v ambulantnej praxi, zmeny v kategorizácii liekov a kategorizácii zdravotných pomôcok. V roku 2020 sa mu v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami podarilo v oblasti diabetológie presadiť výrazne pokrokové prvky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre takú širokú populáciu, akou diabetici jednoznačne sú. Podarilo sa vytvoriť ambulantné centrá na nastavovanie na inzulínové pumpy vo dvoch fázach za účinnej podpory nového vedenia najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Pozeral dopredu, vedel, že budúcnosť v zlepšení života našich diabetikov patrí technológiám. Pri povinnostiach vyplývajúcich z jeho funkcie navyše realizoval pravidelné odborné semináre v spolupráci s krajskými odborníkmi v diabetológii, kde dával priestor mladším kolegom, podporoval ich pri publikovaní odborných článkov v časopisoch. Prácu lekára aj funkciu hlavného odborníka vykonával naplno, bol oddaný svojej práci do posledného dňa i napriek vážnej chorobe a zhoršujúcemu sa zdraviu. Žiaľ, boj s touto chorobou prehral.    

Navždy nás opustil a bude chýbať.

Úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym, priateľom.

Jaro, odpočívaj v pokoji.

Nezabudneme.

V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.

    MUDr. Katarína Černá, PhD., MBA, MHA., MPH MUDr. Marek Macko

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií