Novinky z kongresu ACC 2020, ktorý sa tento rok preniesol z Chicaga do virtuálneho sveta online Ako dopadla štúdia ODYSSEY OUTCOMES, keď sa výsledky porovnali s novými 2019 ESC/EAS odporúčaniami na liečbu dyslipidémií?

Novinky z kongresu ACC 2020, ktorý sa tento rok preniesol z Chicaga do virtuálneho sveta online Ako dopadla štúdia ODYSSEY OUTCOMES, keď sa výsledky porovnali s novými 2019 ESC/EAS odporúčaniami na liečbu dyslipidémií?

 

Odborná redakcia m-edu s. r. o.

  Podujatie American College of Cardiology 2020 Scientific Session (ACC.20)/World Congress of Cardiology (WCC), jeden z najprestížnejších kongresov v kardiológii sa mal konať v dňoch 28. – 30. marca 2020 v Chicagu. Vzhľadom na vypuknutie pandémie COVID-19 sa program kongresu preniesol do virtuálneho prostredia a konal sa online. Jednou z tém bola implementácia nových odporúčaní European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) pre liečbu dyslipidémií do klinickej praxe. Nové odporúčania ESC/EAS boli publikované v roku 2019 pod názvom 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (Mach et al., 2020). Odporúčania okrem iného zdôrazňujú veľmi intenzívne znižovanie LDL-cholesterolu u pacientov s veľmi vysokým (angl. very high) kardiovaskulárnym rizikom a definujú pre nich nasledovné ciele:
  • v primárnej prevencii zníženie LDL-cholesterolu o ≥ 50 % z východiskovej hodnoty a cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu < 1,4 mmol/l,
  • v sekundárnej prevencii (v tejto skupine sú zaradení aj pacienti s akútnym koronárnym syndrómom) zníženie LDL-cholesterolu o ≥ 50 % z východiskovej hodnoty a cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu < 1,4 mmol/l,
  • V sekundárnej prevencii u pacientov s aterosklerotickými kardiovaskulárnymi ochoreniami, ktorí prekonali druhú vaskulárnu príhodu do 2 rokov od prvej (nemusí nevyhnutne ísť o rovnakú vaskulárnu príhodu), zatiaľ čo boli liečení maximálnymi tolerovateľnými dávkami statínov, je cieľová hodnota LDL-cholesterolu < 1,0 mmol/l (Mach et al., 2020).
  Štúdia ODYSSEY OUTCOMES (Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab) bola zameraná na sledovanie účinku PCSK-9 inhibítora alirokumabu pridaného k intenzívnej liečbe statínmi u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom hospitalizovaných v období 1 – 12 mesiacov pred samotnou randomizáciou a zvýšenou koncentráciou aterogénnych lipoproteínov napriek intenzívnej liečbe statínmi. Intenzívna liečba statínmi bola definovaná ako liečba rosuvastatínom v dávke 20 – 40 mg raz denne, atorvastatínom 40 – 80 mg raz denne alebo iným statínom v maximálnej tolerovanej dávke. Detaily štúdie sú popísané v literatúre (Schwartz et al., 2018). Vo svetle nových ESC/EAS odporúčaní sa zákonite objaví otázka, koľko pacientov v rámci ODYSSEY OUTCOMES štúdie dosiahlo požadovanú cieľovú hodnotu LDL-cholesterolu < 1,4 mmol/l v ľubovoľnom čase od randomizácie. Práca prezentovaná na kongrese ACC 2020 dala na túto otázku jednoznačnú odpoveď (Landmesser et al., 2020): V skupine pacientov s nedávnym akútnym koronárnym syndrómom s reziduálnou dyslipidémiou napriek maximálnej tolerovanej dávke statínmi po pridaní PCSK-9 inhibítora alirokumabu dosiahlo 94,6 % pacientov nové ESC/EAS odporúčané LDL-hodnoty < 1,4 mmol/l a 84,0 % pacientov dosiahlo cieľ < 1,0 mmol/l. Pre porovnanie pridaním ezetimibu k intenzívnej liečbe statínmi môžeme očakávať dosiahnutie cieľovej hodnoty LDL-cholesterolu < 1,4 mmol/l len u 10 % pacientov (Landmesser et al., 2020).   Literatúra:
  1. Landmesser, U. et al. (2020): JACC, 75, 1978
  2. Mach, F. et al. (2020): Eur. Heart J., 41, 111–188
  3. Schwartz, G.G. et al. (2018): New Eng. J. Med., 379, 2097-2107
 
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií