PODCAST – Manažment pacienta s DM 1. typu s vysokou glykemickou variabilitou

Manažment pacienta s DM 1. typu

s vysokou glykemickou variabilitou

 

MUDr. Mgr. Jozef Polko, MPH
Diabetologická ambulancia Diacentrum Žilina

Abstrakt

Glykemická variabilita predstavuje jeden z kľúčových parametrov kontroly glykémie. V minulosti sa diskutovalo o možnom negatívnom vplyve glykemickej variability na mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie spojené s diabetom. Od roku 2015 sa objavujú nové štúdie potvrdzujúce negatívny vplyv glykemickej variability aj na celkovú mortalitu a na úmrtia z kardiovaskulárnych príčin u osôb s diabetom 1. alebo 2. typu. Preto nie je prekvapujúce, že aj regulačné úrady čoraz viac presadzujú hodnotenie tohto parametra v rámci klinických štúdií a klinickej praxe. Niektorí autori uvádzajú, že chronická hyperglykémia, epizódy hypoglykémie a glykemická variabilita predstavujú hlavné rizikové faktory vzniku diabetických komplikácií, zvlášť kardiovaskulárnych. Okrem toho, že pôsobia nezávisle ako rizikové faktory diabetických komplikácií, môže dochádzať k ich vzájomnému potencovaniu.

Úvod

Uvedená kazuistika je zameraná na pacienta s diabetes mellitus (DM) 1. typu s neuspokojivo kompenzovanými hodnotami glykémií v zmysle výraznej glykemickej variability. U sledovaného 52-ročného pacienta J. J. bol DM stratifikovaný vo februári roku 2000. V čase stanovenia diabetu bol pacient bez akýchkoľvek iných komorbidít.

Osobná anamnéza

Pacient pracuje v oblasti poľnohospodárstva, rodinná anamnéza je negatívna v zmysle kardiovaskulárnych ochorení, otec sa však liečil na DM 2. typu.

Popis kazuistiky

Pacient bol zaradený do dispenzára našej ambulancie v 01/2021. Laboratórne odbery v čase prvej návštevy svedčia o neuspokojivej kompenzácii DM, hraničnom lipidovom profile a ľahkej renálnej insuficiencii (S_HbA1c 8,1 % DCCT, S_C-peptid = < 0,003 nmol/l , S_Močovina = 6,52 mmol/l, S_Kreatinín = 108,9 µmol/l, S_Kyselina močová = 225 µmol/l, S_AST = 0,68 µkat/l, S_ALT = 0,69 µkat/l, S_GMT = 0,28 µkat/l, S_Cholesterol = 5,41 mmol/l, S_LDL cholesterol = 3,46 mmol/l, S_HDL cholesterol = 1,42 mmol/l, S_Triacylglyceroly = 1,27 mmol/l, Pt_Cholesterol/HDL chol. = 3,81, Pt_LDL/HDL = 2,44, S_Sodík = 134 mmol/l, S_Draslík = 4,89 mmol/l, eGF CKD-EPI = 1,13 ml/s). Trvalá liečba pacienta pozostávala z inzulínoterapie (lispro 24 – 24 – 24 j. s. c., detemir 0 – 0 – 0 – 44 j. s. c.), inhibítora DPP-4 (linagliptín 5mg 1 – 0 – 0 tbl.), hypolipidemík (fenofibrát 200 mg 0 – 1 – 0 tbl.) a symptomatickej medikácie diabetickej polyneuropatie (pregabalín 75 mg 0 – 0 – 1 tbl., kyselina tioktová nebola pacientom dobre tolerovaná). Glykémie počas domáceho selfmonitoringu oscilovali v rozmedzí 5,3 – 18,4.

 

Pacient bol opätovne poučený o režimových opatreniach a správnej aplikácii inzulínu, nakoľko si pre obavu z hypoglykémie prandiálnu dávku aplikoval až postprandiálne. Z uvedených príčin sme prikročili k výmene inzulínu lispro za inzulín fast aspart v navýšenej schéme 28 – 28 – 28 j. s. c. a vzhľadom na veľkosť bazálnej dávky a vyrovnanejší účinok aj k výmene detemiru za inzulín glargín 300 U/ml v schéme 0 – 0 – 0 – 46 j. s. c. Vzhľadom na kontraindikáciu liečby DPP4 u DM 1. typu sme ukončili liečbu linagliptínom.

Pri kontrole po štyroch mesiacoch sme uvedenou liečbou dosiahli výraznú redukciu hladiny HbA1c (6,1 % DCCT). Nakoľko však uvedené zlepšenie ovplyvnil aj výrazný sklon k hypoglykémiám počas neskorých večerných hodín (glykémie počas domáceho selfmonitoringu oscilovali v rozmedzí 2,6 – 16,2 mmol/l)., rozhodli sme sa pre úpravu dávky večerného inzulínu fast aspart v schéme 28 – 28 – 24 j. s. c. s ponechaním dávky večerného glargínu 300 U/ml v schéme 0 – 0 – 0 – 46 j. s. c. s výborným efektom (viď graf nižšie).

Graf č. 1: Efekt úpravy dávky večerného inzulínu

Pri kontrole po 24 mesiacoch na uvedenej liečbe došlo k významnému poklesu hladiny HbA1c (6,7 % DCCT), úprave výraznej glykemickej variability (domáci glykemický selfmonitoring sa pohyboval v rozmedzí 3,8 – 13,2 mmol/l), stabilizácii lipidogramu (S_cholesterol = 4,32 mmol/l, S_LDL cholesterol = 2,87 mmol/l, S_HDL cholesterol = 1,20 mmol/l, S_non HDL-cholesterol = 3,12 mmol/l, S_triacylglyceroly = 1,14 mmol/l, Pt_cholesterol/HDL chol. = 3,60) a ústupu subjektívnych zdravotných ťažkostí pacienta.

Výstup z inzulínového senzora koreluje s uvedenými skutočnosťami (viď graf nižšie)

Graf č. 2: Výstup z inzulínového senzora pacienta

Záver

Na záver môžeme skonštatovať jednoznačne priaznivý metabolický efekt liečby glargínom 300 U/ml, ústup hypo- a hyperglykemických excesov a stabilizáciu celkového zdravotného stavu labilného pacienta.

Literatúra u autora


Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií