Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Katarínou Gonovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca

MUDr. Katarínou Gonovou

MUDr. Katarína Gonová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na dva roky vycestovala do Líbye, kde pracovala vo farmaceutickom podniku na oddelení vedy a vývoja. Po návrate na Slovensko pôsobila tri roky na internom oddelení v Novom Meste nad Váhom až do absolvovania kmeňovej skúšky z internej medicíny. Po jej absolvovaní pracovala v Nemecku na internej klinike krajskej nemocnice v Altöttingu. Ako sama tvrdí, práca na klinike bola veľmi obohacujúca, hlavne pre iný pohľad na liečbu pacientov a technické možnosti nemocnice. Z rodinných dôvodov sa však po roku rozhodla vrátiť na Slovensko a pokračovala v práci na internej klinike vo FN Trnava, počas ktorej atestovala z vnútorného lekárstva na SZU v Bratislave. Neskôr sa rozhodla prejsť do ambulantnej praxe a jej pôsobiskom sa stala privátna ambulancia vnútorného lekárstva v Piešťanoch. V ambulantnej internej praxi kladie dôraz na kardiovaskulárnu prevenciu, a preto pri svojej práci nadviazala na spoluprácu v projekte MED-PED (Make Early Diagnosis – to Prevent Early Death), ktorého hlavným cieľom je diagnostikovať a liečiť pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou (viac o projekte na stránke www.medpedfh.sk). Tento rok má v pláne ukončiť postgraduálne štúdium na Fakulte verejného zdravotníctva, SZU v Bratislave s odborným zameraním na rizikové faktory aterosklerózy.

Prezraďte našim čitateľom, čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne k internej medicíne?

Ako dieťa som raz dostala pod vianočný stromček lekárničku a bola to „láska na prvý pohľad“. Nikto v rodine medicínu neštudoval, ale bol to tajný sen mojej babičky, ktorý som sa jej nakoniec rozhodla splniť štúdiom medicíny. Počas štúdia som inklinovala k farmakológii a endokrinológii, ale nakoniec som sa po skúškach a rôznych impulzoch z praxe rozhodla pre atestáciu z vnútorného lekárstva. Lekár „internista“ môže diagnostikovať a liečiť v podstate všetky vnútorné ochorenia, čo je na tejto špecializácii fascinujúce.

Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorý prekonal kardiovaskulárnu príhodu a má potvrdenú hypercholesterolémiu, aby ste si získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci?

Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď či rada, ktorá by platila komplexne. Prístup ku každému pacientovi je individuálny, ale vždy pomôže objasniť podstatu ochorenia a rizikové faktory, ktoré ochorenie spôsobili alebo ho agravujú. Pacient je po prekonaní kardiovaskulárnej príhody vo veľmi vysokom riziku recidívy ochorenia, a preto je nevyhnutná dôsledná korekcia rizikových faktorov, medzi ktoré patrí hypercholesterolémia. Vhodná komunikácia s pacientom mi vie lepšie pomôcť získať si jeho dôveru, a tá je základom dobrej motivácie k dlhodobej spolupráci.

Interná medicína zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali svoje možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred desiatimi rokmi? Ako vidíte budúcnosť internej medicíny?

Pred desiatimi rokmi som ešte pôsobila v nemocnici na internej klinike. Vývoj v internej medicíne, čo sa týka kardiológie, je obrovský. Pribudli špecializované ústavy, kam sa vďaka prednemocničnej starostlivosti pacient rýchlo dostane a včas mu je poskytnutá revaskularizačná liečba, napr. pri akútnom infarkte myokardu. Do krajských nemocníc sa zaviedli dostupné arytmologické ambulancie s pomerne frekventnou implantáciou kardiostimulátorov, vieme lepšie liečiť srdcové zlyhávanie, či už počas hospitalizácie, alebo ambulantne po prepustení pacienta. V praxi liečime podľa európskych odporúčaní, čím sa môžeme porovnávať s medicínsky vyspelými krajinami. Budúcnosť internej medicíny vidím v lepšej kardiovaskulárnej primárnej prevencii, dostupnosti moderných, kvalitných liekov a pod.

Kardiovaskulárne ochorenia sa často manifestujú dramaticky. Ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou?

Počas práce na internej klinike bolo tých osudov a výziev viac. Spomínam i na tie, ktoré napriek všetkej snahe nedopadli dobre. Na druhej strane je každé zvládnuté akútne kardiovaskulárne ochorenie s dobrým koncom pre pacienta veľkou motiváciou a satisfakciou v práci.

Denne sa stretávate s pacientmi, ktorí začali myslieť na svoje zdravie príliš neskoro. Dovoľte nám preto osobnú otázku, ako si udržiavate kondíciu a čo robíte pre svoje srdce?

Priznám sa, že čím som staršia, tým intenzívnejšie si uvedomujem potrebu starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie. Často mi prebehne mysľou, keď pred sebou v ambulancii vidím rovesníka s rôznou paletou ochorení, že človek sa musí o seba starať a čím skôr začne, tým lepšie. Existuje tisíc chorôb, ale zdravie iba jedno. Snažím sa pravidelne športovať, veľmi rada pestujem chôdzu a pilates, v rámci aeróbnych športov mám v lete rada plávanie a bicyklovanie, v zime lyžovanie a zaradila som i silové cvičenia v posilňovni. Mám manžela a deti, ktorí sú športovo aktívni, tak je to často i naša spoločná aktivita.

Ak by ste mali dať dobrú radu kolegovi, ktorý získava prvé skúsenosti s pacientmi s familiárnou hypercholesterolémiou, aká by bola?

V prípade diagnostiky familiárnej hypercholesterolémie je veľmi dôležitá rodinná anamnéza a vývoj hladiny lipidov (hlavne LDL-cholesterolu) od mladosti pacienta. Klinický obraz pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou sa za posledné dekády mení, tieto dva anamnestické údaje sú však pri diagnostike často rozhodujúce.

Práca lekára internistu je veľmi náročná a stresujúca. Prezraďte nám niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky?

Baterky si jednoznačne dobíjam pri svojich deťoch a športe, relaxujem pri dobrej hudbe a knihe. Ak sa nájde príležitosť, stretnutie s kamarátmi, kino či divadlo ma vedia vytiahnuť z bežnej rutiny. Veľmi rada cestujem, a práve pocit zo spoznávania nových miest a kultúr ma vie naplniť šťastím.

Ďakujeme Vám za rozhovor
Odborná redakcia KARDIO News

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií