Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Monikou Lőrinczovou

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Monikou Lőrinczovou

  MUDr. Monika Lőrinczová sa narodila v Kráľovskom Chlmci. Študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po úspešnom štúdiu nastúpila na III. internú klinku FN Rastislavova v Košiciach. Počas tohto obdobia absolvovala postupovú skúšku z internej medicíny. Potom sa rozhodla pre zmenu a jej novým pôsobiskom sa stal VÚSCH a. s., Klinika kardiológie v Košiciach. Počas materskej dovolenky získala atestáciu v odbore kardiológia. Po materskej dovolenke sa rozhodla pre návrat do rodného mesta a začala pracovať v Medicentrum Heart s. r. o. v Kráľovskom Chlmci. Aktuálne otvorila novú kardiologickú ambulanciu MUDr. Fazekaša s. r. o. v Strede nad Bodrogom.   Pani doktorka, čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne ku kardiológii? K medicíne som mala odmalička pozitívny vzťah. Už ako malá som chodila s otcom k pacientom. Stále som sa prizerala, ako sa s nimi rozpráva, vyšetruje, podáva injekcie a infúzie. Ako škôlkarka som liečila svoje bábiky a operovala macíkov. Keď som mala asi 10 rokov, otec mi dovolil naťahovať injekcie a pripravovať infúzie. Bol to pre mňa veľký zážitok, ktorý, keď sa dá, v spoločnosti dodnes rozprávam. Medicína sa v našej rodine akoby stala samozrejmosťou. Nikdy som neuvažovala nad iným povolaním. Život a hlavne otec ma postupne nasmeroval na medicínu. Nechcela som byť ďaleko od domova, preto som sa rozhodla pre Lekársku fakultu v Košiciach s odborom všeobecné lekárstvo. Kardiológiu som si vybrala preto, lebo mojím vzorom bol a je do dnešného dňa môj otec. Kardiológia je pre mňa veľmi krásny odbor, elegantný a vznešený.   Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorý prekonal kardiovaskulárnu príhodu a má potvrdenú hypercholesterolémiu, aby ste získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci? Pacienti v našom regióne sú dodnes veľmi málo informovaní o riziku KVS ochorenia, ale aj o potrebe prevencie a liečby. Veľmi často sa stretávam s tým, že pacient s pozitívnou rodinnou anamnézou v zmysle náhlej kardiálnej smrti a hypercholesterolémie, po prekonanej akútnej kardiálnej príhode, s dlhoročnou hypercholesterolémiou neužíva lieky pravidelne, dokonca ich neužíva vôbec. Veľký problém robí aj dezinformovanosť pacienta. Je veľmi ťažké získať si ich dôveru, ale po dostatočnom vysvetlení a poučení si dajú poradiť. Po komplexnom vyšetrení/anamnéze, EKG zázname, ergometrii, echokardiografii, odberoch vrátane kompletného lipidogramu, ale aj pri liečbe a diéte sa tešia z pozitívnych výsledkov. Pacienti dodržiavajú diétu, užívajú lieky naďalej a chodia na pravidelné kontroly. Je to pre mňa vynikajúci pocit, keď moja práca má zmysel a pacienti mi dôverujú.   Kardiológia zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali vaše možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred desiatimi rokmi? Ako vidíte budúcnosť kardiológie? Kardiológia za desať rokov progredovala a progreduje rýchlo aj naďalej. Je vynikajúce, že v dnešnej dobe vieme riešiť pacienta oveľa rýchlejšie a nasadiť mu liečbu, akú si vyžaduje, napr. hypercholesterolémia s liečbou v injekčnej podobe (PCSK9) je niečo fenomenálne. Tak rýchlo znížiť LDL-cholesterol za krátku dobu je niečo neskutočné. Mám pacienta, ktorému v minulosti opakovane vyšli nemerateľné hodnoty lipidogramu. Už v mladosti mal problém s cholesterolom a, žiaľ, ani lieky neužíval pre nežiaduce účinky, našťastie bez prekonania KV príhody. Odkedy pravidelne užíva PCSK9 inhibítor, jeho lipidogram zaznamenáva výborné výsledky, z ktorých sa teší aj pacient. Budúcnosť kardiológie vidím pozitívne, náš odbor stále napreduje a hľadajú sa riešenia, ako pacientovi čo najlepšie a najpromptnejšie pomôcť, hlavne v podobe rýchleho rozoznania rizika a jeho eliminácie.   Kardiovaskulárne ochorenia sa často manifestujú dramaticky. Ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Najväčšou výzvou bol pre mňa pacient s ťažkým chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorý nevedel urobiť dva kroky pre dýchavicu, noci a dni presedel v kresle, opakovane bol aj hospitalizovaný v spádovej nemocnici (predtým žil aktívny život, aj keď mal 75 rokov, chodil na bicykli, spieval v kostole, pracoval v záhradke). Keď prišiel ku mne prvýkrát, nevyzeral dobre, bol kachektický, dýchavičný, depresívne naladený. Po výsledkoch požadovaných vyšetrení som mu vysvetlila, že v dnešnej dobe existuje riešenie na jeho chorobu, len hlavne on musí zabojovať. Súhlasil, nasadila som mu komplexnú liečbu srdcového zlyhávania. Po dvoch mesiacoch prišiel na kontrolu a nespoznala som ho. Rozprával mi, ako sa pri liečbe postupne začal cítiť lepšie, nohy mu odpuchli, postupne prešiel väčšiu vzdialenosť bez dýchavice a konečne sa aj v noci vyspal. A teraz si už aj zaspieva v kostole. Veľmi som sa potešila aj zaňho, no a v takýchto situáciách si v duchu poviem, že naša práca má zmysel. Vtedy myslím na otca, aj keď už nie je medzi nami – vravieval mi, že mám stále pracovať a liečiť, aby som večer pred spaním mala dobrý a hrejivý pocit v srdci, že dnešný deň mal opäť zmysel.   Práca lekára, kardiológa je veľmi náročná a stresujúca. Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky? Mojím najväčším šťastím v živote je moja rodina, moje dve deti a manžel. Bez nich si už život neviem predstaviť. Radi chodievame na spoločné výlety a rybačku. Máme aj domáceho miláčika, psa, ktorý sa stal členom našej rodiny. Práve moja rodina a čas strávený s ňou je pre mňa relaxom a zároveň pri káve na terase rada pozorujem naše deti, ako sa hrajú na dvore. Mojou životnou filozofiou je žiť život intenzívne každý deň a dávať pocity najavo, hlavne ľuďom, ktorých milujete.  

Ďakujeme vám pani doktorka za poskytnutie rozhovoru. Odborná redakcia KARDIO News

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií