Rozhovor s osobnosťou mesiaca, primárom oddelenia arytmií a koronárnej jednotky Kardiocentra v Nitre MUDr. Tomášom Forgonom, PhD. MPH

Rozhovor s osobnosťou mesiaca, primárom oddelenia arytmií a koronárnej jednotky Kardiocentra v Nitre MUDr. Tomášom Forgonom, PhD. MPH

  MUDr. Tomáš Forgon, PhD., MPH sa narodil v Rimavskej Sobote. Vyštudoval na LF UK v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobil dva roky v USA mimo medicíny za účelom zdokonaľovania jazykových znalostí a zručností. Po návrate nastúpil na interné oddelenie v Rimavskej Sobote ako sekundárny lekár, kde pôsobil dva roky až do ukončenia postupovej skúšky internistického kmeňa. Potom sa rozhodol pre zmenu a jeho novým pôsobiskom sa na celých 9 rokov stal SÚSCCH a. s. v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako sekundárny lekár a neskôr ako vedúci lekár oddelenia kardiológie pod vedením vtedajšieho primára MUDr. Petra Mečiara. V tomto oddelení získal zručnosti v intervenčnej kardiológii, ktorej sa dodnes aktívne venuje. Začiatkom tohto roka prijal ponuku a jeho novým pracoviskom sa stalo Kardiocentrum Nitra s. r. o., kde pôsobí ako primár oddelenia koronárnej starostlivosti a arytmií. Naďalej sa venuje intervenčnej, ako aj akútnej kardiológii, výučbe novej generácie, ako aj organizácii práce na koronárnej jednotke.   Vážený pán primár, čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne ku kardiológii? Za všetko, čo som v živote dosiahol, môžem ďakovať svojim úžasným a pracovitým rodičom. Som im vďačný aj za medicínu. Odmalička ma viedli k pracovitosti a pomoci druhým ľuďom. Ako som dospieval a dozrieval, pomoc druhým ostala vo mne ako poslanie, a preto som sa rozhodol pre liečbu chorých ako ľudskú formu vzájomnej pomoci. Ku kardiológii ma viedol môj prvý primár MUDr. Mičko, ktorý mi hneď po nástupe na interné oddelenie v Rimavskej Sobote s úsmevom povedal: „Ty budeš kardiológ“.   Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorý prekonal kardiovaskulárnu príhodu a má potvrdenú hypercholesterolémiu, aby ste získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci? Prístup k pacientovi je komplexný dej a vyžaduje si maximálne sústredenie a empatiu k osobe s ochorením. Aj pri vysokých počtoch vyšetrených pacientov sa snažím každému venovať svoj čas, vypočuť si ho, vnímať jeho problémy a hľadať spoločné riešenia. Avšak za najdôležitejšie považujem mať pre každého dobré slovo a počúvať pacienta. Je veľmi dôležité, aby pacient pochopil, čo mu je a ako ho ideme liečiť. Snažím sa maximálne jednoduchou a pritom ľudskou rečou vysvetliť pacientovi, aké má ochorenie, aký je jeho priebeh, ktoré vyšetrenia je potrebné absolvovať a aká liečba by bola vhodná, aby pochopil, čo sa bude diať v najbližších mesiacoch. Dobre informovaný pacient zvykne skvelo spolupracovať a stáva sa naším partnerom v liečbe, čo vedie k vzájomnej dôvere a perspektívnym výsledkom.   Kardiológia zaznamenala za posledných desať rokov obrovský rozvoj. Ako by ste charakterizovali vaše možnosti dnes v porovnaní so situáciou pred desiatimi rokmi? Ako vidíte budúcnosť kardiológie? Ako začínajúci lekár si pamätám, že sme všetky správy a nálezy písali na klasickom písacom stroji. Bola to dobrá škola, potrebovali ste sa maximálne sústrediť, aby ste neurobili chybu, lebo tlačidlo DELETE na stroji nefunguje J. Dnes sme v porovnaní s časmi spred desiatich rokov aj v intervenčnej medicíne niekde úplne inde. Dokážeme pacientom predĺžiť a zlepšiť kvalitu ich života, dokážeme nastaviť liečbu, kde dosahujeme adekvátne výsledky. Za tie roky, čo si môžem dovoliť hodnotiť, je kardiológia omnoho dynamickejšia, progresívna aj vďaka našim mienkotvorcom, technológiám a samozrejme výskumu. Čo sa týka budúcnosti kardiológie, tak pevne verím, že aj pri globálnej robotizácii v popredí naďalej ostane ľudský faktor a jednoduché logické zmýšľanie – sedliacky rozum.   Kardiovaskulárne ochorenia sa často manifestujú dramaticky, ste svedkami životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou? Samozrejme, tých príbehov je rokmi viac a viac. Pre mňa sú však všetci pacienti výzvou a ku každému pristupujem individuálne a svedomite. Úprimne sa viem tešiť, ak sa pacient teší z dobrého zdravotného stavu, má úsmev na tvári a dobrú kvalitu života.   Práca lekára, kardiológa je veľmi náročná a stresujúca. Prezraďte nám na záver niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky? Mám rád to, čo robím, aj keď s chybami – som si toho vedomý. Ak by som sa mal charakterizovať, tak mojím životným krédom je “liečiť srdcom a zostať človekom”. Vo svojom voľnom čase som s rodinou, ktorá mi dodáva elán, sebavedomie, nádej, energiu a šťastie. Samozrejme, neodmietnem si zahrať volejbal, v zime ísť na lyže. Rád cestujem a spoznávam nové krajiny či mentalitu iných národov. Priznávam sa však, že niet nad kvalitný spánok. Jednoducho – som hrdý na to, že som lekár.

Ďakujeme vám za rozhovor Odborná redakcia KARDIO News

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií