Rozhovor s osobnosťou mesiaca, predsedníčkou sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti doc. MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD.

Rozhovor s osobnosťou mesiaca,

predsedníčkou sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej

neurologickej spoločnosti

doc. MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD.

Doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD. sa narodila v Sobranciach. Študovala na Lekárskej Fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na Neurologickú kliniku Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, kde pracuje až dodnes. Po získaní špecializačnej skúšky v odbore neurológia si svoje pracovné vedomosti rozšírila na University of Groningen v Holandsku, kde získala titul PhD., a v MS Center, Royal Melbourne Hospital, Melbourne v Austrálii. V roku 2022 získala na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach titul docent na základe obhajoby habilitačnej práce vo vednom odbore neurológia. Popri práci na klinike vedie praktické cvičenia z vybraných kapitol doktorského študijného programu v predmete neurológia. Od roku 2020 je predsedníčkou sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti. Je autorkou množstva odborných článkov a monografií a aktívnym prednášajúcim.

Čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne k neurológii?

Otázkou, aké zamestnanie by som chcela v živote vykonávať, som sa začala zaoberať na strednej škole. Keďže medzi moje obľúbené predmety patrila biológia, chémia a celkovo prírodné vedy, rozhodla som sa skúsiť štúdium medicíny, ktoré bolo síce veľmi náročné, ale zároveň fascinujúce. Po ukončení školy som sa chcela venovať niektorému z interných odborov – a zvíťazila neurológia.

Mnoho sa venujete liečbe pacientov so sclerosis multiplex. Ako vnímate toto ochorenie? Môže viesť pacient so sclerosis multiplex plnohodnotný a šťastný život?

Prognóza pacientov so sclerosis multiplex (SM) sa za posledné roky zlepšila. Stále síce platí, že ochorenie je nevyliečiteľné, ale súčasné terapeutické možnosti umožňujú významným spôsobom spomaliť priebeh choroby a výrazne oddialiť invalidizáciu pacienta. Základom úspechu je zdiagnostikovať chorobu čím skôr, najideálnejšie v čase jej prvých prejavov. Včas začať liečebný proces a dôsledne monitorovať, či je nastavená liečba efektívna.

Čo je podľa vás najdôležitejšie v prístupe k pacientovi, ktorému bola práve diagnostikovaná sclerosis multiplex, aby ste si získali jeho dôveru a motivovali ho k spolupráci?

Oznámenie diagnózy sclerosis multiplex ako chronickej nevyliečiteľnej choroby je pre väčšinu pacientov veľmi náročným obdobím. Chápem, že nie je jednoduché vyrovnať sa s touto novou životnou situáciou a zorientovať sa v množstve informácií o chorobe. Z môjho pohľadu je preto najdôležitejším pilierom, na ktorom môžeme budovať dôveru so svojimi pacientmi, efektívna komunikácia. Pacientom vysvetlím podstatu choroby, možnosti liečby a prognózu, ktorá sa za posledné roky s príchodom nových terapeutických možností významne zlepšila. Zároveň sa snažím pacienta motivovať k zdravému životnému štýlu, pretože úspech si vyžaduje tímový prístup, na ktorom sa podieľa pacient aj lekár.

Sclerosis multiplex sa väčšinou diagnostikuje v produktívnom veku a zasiahne človeka vo všetkých oblastiach jeho života. Ste svedkom životných príbehov vašich pacientov. Ktorý pacient bol pre vás najväčšou výzvou?

Každý jeden pacient je pre mňa výzvou, pretože u každého chcem dosiahnuť rovnaký cieľ – čo najefektívnejšie zastabilizovať chorobu, spomaliť jej priebeh a čo najdlhšie zachovať kvalitný osobný, pracovný a spoločenský život pacienta. Cieľ je teda pre každého rovnaký, akurát cesta za ním môže byť viac či menej zložitá.

Život so sclerosis multiplex vie byť náročný. Už samotné uvedomenie si diagnózy sclerosis multiplex môže predstavovať ťažký úder. Čo je podľa vás najdôležitejšie pre pacienta zasiahnutého týmto ochorením?

V prvom rade je dôležité, aby pacient pochopil, čo je sclerosis multiplex a akceptoval život s chronickou chorobou, ktorá si vyžaduje dlhodobú liečbu. Dodržiavanie odporúčaní lekára, vzájomná dôvera a úzka spolupráca medzi lekárom a pacientom sú jedným zo základných predpokladov úspešnej liečby. Ďalším veľmi dôležitým aspektom je podpora zo strany rodiny.


Samostatnú skupinu predstavujú ženy so SM v produktívnom veku, ktoré plánujú graviditu. Aké sú vaše skúsenosti s týmito pacientkami?

Pohľad na graviditu pacientiek so sclerosis multiplex sa za posledné roky významne zmenil. V súčasnosti vieme, že tehotenstvo, ak je správne naplánované, nemá negatívny vplyv na dlhodobý priebeh SM. Moderná liečba dokonca umožňuje ponechať pacientky s vysokou aktivitou choroby na liečbe počas celého tehotenstva bez významnejšieho vplyvu na zdravie matky či novorodenca.

Je o vás známe, že aj napriek vysokému pracovnému vyťaženiu vždy vítate pacientov s úsmevom. V čom spočíva tajomstvo vašej trpezlivosti?

Život so sclerosis multiplex je aj vzhľadom na jej nepredvídateľný priebeh pre každého pacienta určitou výzvou. Vždy sa snažím pacientovi návštevu v ambulancii čo najviac spríjemniť a empaticky vnímať jeho situáciu aspoň do takej miery, ako by som to očakávala ja sama, ak by som bola pacientom.

Práca lekára neurológa je veľmi náročná a stresujúca. Prezraďte nám niečo zo svojej životnej filozofie. Čo vás napĺňa šťastím, ako relaxujete a kde dobíjate baterky?

Vždy sa teším, keď môžem plnohodnotne a aktívne prežiť čas so svojimi blízkymi či už v domácom prostredí alebo pri spoločnom cestovaní.

Ďakujeme vám za rozhovor
Odborná redakcia SM News

 
Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií