SM news

Manažment pacienta s autoimunitnou trombocytopéniou s diagnózou SM relaps remitujúca forma liečenou alemtuzumabom

Viera Lacenová sa narodila v Topoľčanoch, kde absolvovala základnú a neskôr strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia strednej školy nastúpila na ARO v NsP Topoľčanoch, kde pôsobila štyri roky. Po materskej dovolenke nastúpila do ambulantného sektoru a pôsobila vo viacerých ambulanciách. Pracovala od infektologickej, ORL cez…
Prečítať

Odborná kazuistika – Sclerosis multiplex a vek

Viera Lacenová sa narodila v Topoľčanoch, kde absolvovala základnú a neskôr strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia strednej školy nastúpila na ARO v NsP Topoľčanoch, kde pôsobila štyri roky. Po materskej dovolenke nastúpila do ambulantného sektoru a pôsobila vo viacerých ambulanciách. Pracovala od infektologickej, ORL cez…
Prečítať

Spolupráce kardiolog-neurolog v léčbě a monitoringu pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující celosvětově více než 2,5 milionu osob.1,2 U pacientů s RS nacházíme zvýšený výskyt kardiovaskulárních komorbidit včetně makrovaskulárních příhod či vzácného tako-tsubo syndromu (TTS). V rámci zahájení chronické terapie je nutné zvážit kardiovaskulární rizika a myslet…
Prečítať

Dlhodobá stabilita pacientky v liečbe alemtuzumabom

Sclerosis multiplex je autoimunitné a autoinflamatórne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré postihuje prevažne mladú populáciu s najvyššou incidenciou medzi 20. a 40. rokom života. Veľmi zriedkavo sa s ním stretávame v detskom veku a v starobe. Postihuje prevažne mladé ženy vo fertilnom veku v pomere 2:1.
Prečítať

Život v krizi

Jedno jarní ráno roku 2022 probudilo doktora Bláhu hlasité drčení budíku. Neochotně vstal a zapnul televizi. Jeho hygienické úkony provázelo hlučné, vzrušené válečné zpravodajství. Doktor Bláha šel připravit snídani. Podařilo se mu při tom rozbít oblíbený hrnek. Do práce sice přišel včas, ale zapomněl doma služební mobil.
Prečítať

Roztroušená skleróza v ambulanci očního lékaře

Není výjimkou, že pacient s nezjištěnou diagnózou roztroušené sklerózy vyhledá nejdříve pomoc v oční ambulanci. Oční potíže a stesky jsou závislé na postižené části oka či oční dráhy. V oční ambulanci se nejčastěji setkáme v souvislosti s dg. RS s optickou neuritidou. Dalším projevem může být intermediální uveitida či internukleární…
Prečítať

Účinky tělesné aktivity na psychiku

Tělesná aktivita pomáhá v prevenci a léčbě deprese (např. Choi et al., 2019, Sun-Young et al., 2019). Toto zjištění je prakticky důležité. Účinek antidepresiv lze očekávat řádově po týdnech pravidelného užívání. Antidepresiva se tedy nehodí ke zvládání krátkodobého stavu smutku, který často nelze označit za depresi, jak je definována v…
Prečítať

Atypická prezentácia sclerosis multiplex u atypickej pacientky

49-ročná žena, vydatá, dve deti, lekárka so súkromnou praxou, dovtedy zdravá. V 12/2016 (ako 45-ročná) bola prvýkrát vyšetrená v SM centre pre náhle stŕpnutie trupu (cca od úrovne Th4 po brucho), subjektívny pocit obruče okolo trupu, stŕpnutie a nešikovnosť oboch HK a plosiek DK, pocit pálenia, trvanie asi dva týždne.…
Prečítať

Cervikálna myelitída: koincidencia dvoch autoimunitných chorôb

Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronické autoimunitné ochorenie s multiorgánovým postihnutím. V posledných rokoch sa ukázalo, že u pacienta so SLE prítomné neurologické symptómy môžu súvisieť aj s iným autoimunitným neurologickým ochorením, akým je spektrum ochorení neuromyelitis optica (NMOSD). Správna a včasná diagnostika koincidencie týchto dvoch chorôb je dôležitá z…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca prof. MUDr. Petrom Turčánim, PhD., FAAN

Prof. MUDr. Peter Turčáni sa narodil v Bratislave. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia sa stal interným ašpirantom Ústavu experimentálnej farmakológie SAV. Taktiež bol vedeckým pracovníkom I. neurologickej kliniky LF UK v Bratislave. Počas tohto obdobia obhájil titul kandidáta vied na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla…
Prečítať

Teriflunomid a reálna klinická prax

Randomizované kontrolované štúdie predstavujú zlatý štandard v hodnotení liekov, aj keď sa ich dizajn môže v rôznej miere líšiť od reálnej klinickej praxe. Poznatky z reálnej klinickej praxe umožňujú dať odpoveď aj na otázky, ktoré nie je možné získať z klinických štúdií, ako napr. dlhodobý vývoj ochorenia v závislosti od…
Prečítať

Atrofia mozgu ako samostatný prejav progresie sclerosis multiplex

Prejavom aktivity, resp. progresie ochorenia sclerosis multiplex je jednak klinický obraz charakterizovaný opakovanými atakmi ochorenia a/alebo postupným narastaním zneschopnenia so zhoršovaním klinického stavu a/alebo aktivita v MRI náleze prejavujúca sa prítomnosťou enhansujúcich ložísk alebo pribúdaním nových T 2 lézií na mozgu a mieche. Takéto prípady sú na základe súčasných platných…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií